User Tools

Site Tools


user:guider:video:cadcam

This is an old revision of the document!


För att leka CAD/CAM till CNCn rekomenderas Fusion 360 då detta har bra CAM funktionallitet och har gratis studentlicens. Hur man använder Fusion 360 finns bättre guider på Youtube än vad som kan skrivas här.

Det viktiga är att välja EMC2 / LinuxCNC som postprocessor. Kontrollera i förhandsvisningen i LinuxCNC att din toolpath inte går igenom arbetsbordet, gör den det testa ta bort G53 från Gkod filen då denna kod har visat sig uppvisa problem.

user/guider/video/cadcam.1620643561.txt.gz · Last modified: 2021/05/10 10:46 by eta