User Tools

Site Tools


user:historia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:historia [2022/08/09 05:10]
user adds 2022
user:historia [2022/11/27 05:37] (current)
user
Line 99: Line 99:
  
 **2020:**Höstmötet beslutar att avsätta 10000kr för Kallenbolen. Feburari, slipning och lackering av ETAs labbänkar. Keysight ocilloskop köps in från farnell då £=SEK momentärt. COVID-19 pandemin satte stopp för tisdagsfika + fysiska arrangemang under större delen av året. En lyckad aktion hölls på Tradera istället.   **2020:**Höstmötet beslutar att avsätta 10000kr för Kallenbolen. Feburari, slipning och lackering av ETAs labbänkar. Keysight ocilloskop köps in från farnell då £=SEK momentärt. COVID-19 pandemin satte stopp för tisdagsfika + fysiska arrangemang under större delen av året. En lyckad aktion hölls på Tradera istället.  
- 
-2020-11-28 - Dammsugaren i Värkstan fick nytt filter. 
  
 **2021:** fysiska arrangemang är tillbaka i begränsad utsräckning pga COVID-19. Auktionen hålls i Ljusgården med åtgärder för att minska smittspridning såsom krav på vaccinationspass.  **2021:** fysiska arrangemang är tillbaka i begränsad utsräckning pga COVID-19. Auktionen hålls i Ljusgården med åtgärder för att minska smittspridning såsom krav på vaccinationspass. 
  
-**2022:** ETA byter kommunikationskanal till Discord. +**2022:** ETA byter kommunikationskanal till Discord. SK6AB deltagar i CQWW SSB för första gången sedan 1975
  
 === Källor === === Källor ===
user/historia.txt · Last modified: 2022/11/27 05:37 by user