User Tools

Site Tools


user:historia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:historia [2020/11/28 19:50]
eta
user:historia [2020/11/29 05:22] (current)
eta
Line 98: Line 98:
 **2020:​**Höstmötet beslutar att avsätta 10000kr för Kallenbolen. Feburari, slipning och lackering av ETAs labbänkar. Keysight ocilloskop köps in från farnell då £=SEK momentärt. ​ **2020:​**Höstmötet beslutar att avsätta 10000kr för Kallenbolen. Feburari, slipning och lackering av ETAs labbänkar. Keysight ocilloskop köps in från farnell då £=SEK momentärt. ​
  
-2020-11-28 - Dammsugaren i Värkstan ​får nytt fillter.+2020-11-28 - Dammsugaren i Värkstan ​fick nytt filter.
user/historia.txt · Last modified: 2020/11/29 05:22 by eta