User Tools

Site Tools


user:historia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
user:historia [2020/01/16 15:30]
eta added 65-75 // Hank
user:historia [2021/08/04 04:21]
user
Line 1: Line 1:
-==== ETAs Historia ====+==== ETA:s Historia ====
  
-**1935-1945: Ett teletekniskt laboratorium**+**TODO Skicka in denna sammanfattning till SSA:s 100 års jubileum** 
 + 
 +===1935-1945: Ett teletekniskt laboratorium===
  
 Allt började med att ett gäng glada E-teknologer((Stig Swerup, Eric Höjer och Gösta Johansson)) hade drömmar om att bilda en radioklubb på Chalmers. De gick till rektor Sven Hultin som godkände deras idé och 22 januari 1935 bildades formellt ETA (E-sektionens Teletekniska Avdelning) och fick en lokal bredvid professor Fredrik Lamms laboratorie för teoretisk ellära. I samband med detta upplöstes Göteborgs Radioklubb och ETA erhöll alla deras tillgångar. Medlemsavgiften på denna tiden var 2 kr startavgift och 3 kr i terminsavgift.((Detta motsvarar ca 62 kr respektive 92 kr år 2018 )) 1937 blev Chalmers en högskola och inrättade en speciallärarbefattning inom teleteknik. Då visade det sig att det sedan länge pågått undervisning inom teleteknik på Chalmers (ETA) men under denna tiden skulle all undervisning inom teleteknik ske i Stockholm. Därför upphöjdes ETA tillfälligt till en av Chalmers institutioner.   Allt började med att ett gäng glada E-teknologer((Stig Swerup, Eric Höjer och Gösta Johansson)) hade drömmar om att bilda en radioklubb på Chalmers. De gick till rektor Sven Hultin som godkände deras idé och 22 januari 1935 bildades formellt ETA (E-sektionens Teletekniska Avdelning) och fick en lokal bredvid professor Fredrik Lamms laboratorie för teoretisk ellära. I samband med detta upplöstes Göteborgs Radioklubb och ETA erhöll alla deras tillgångar. Medlemsavgiften på denna tiden var 2 kr startavgift och 3 kr i terminsavgift.((Detta motsvarar ca 62 kr respektive 92 kr år 2018 )) 1937 blev Chalmers en högskola och inrättade en speciallärarbefattning inom teleteknik. Då visade det sig att det sedan länge pågått undervisning inom teleteknik på Chalmers (ETA) men under denna tiden skulle all undervisning inom teleteknik ske i Stockholm. Därför upphöjdes ETA tillfälligt till en av Chalmers institutioner.  
Line 7: Line 9:
 1939 kallades många av ETAs medlemmar in till beredskapstjänstgöring och sändning av amatörradio förbjöds. Då ETA under denna tid var en institution fick viss sändning i forskningssyfte ske. Snart efter detta fick Chalmers en egen teleteknik-institution och hösten 1945 blev ETA än en gång en förening för framförallt teknologer.  1939 kallades många av ETAs medlemmar in till beredskapstjänstgöring och sändning av amatörradio förbjöds. Då ETA under denna tid var en institution fick viss sändning i forskningssyfte ske. Snart efter detta fick Chalmers en egen teleteknik-institution och hösten 1945 blev ETA än en gång en förening för framförallt teknologer. 
  
-**1945-1955: En kårförening uppstår** +===1945-1955: En kårförening uppstår===
  
 Under 1946 blev ETA en del av Chalmers studentkår. ETA anordnade under denna tiden flertalet studiebesök samt telegrafikurser vilket fick medlemsantalet att öka markant. Efter kriget så släpptes amatörradiobanden fria igen och ETA hade under denna tiden callsign SHF1, vilken var institutionens signal. Detta callsign orsakade SSA:s QSL-avdelning många problem då flertalet QSL kort skickades till Gotland istället för till Chalmers ((Gotland är distrikt nummer 1)). Från cirka 1948 minskade sändningen med SHF1 då flera av ETAs medlemmar fick egna callsigns då de fick egna certifikat.  Under 1946 blev ETA en del av Chalmers studentkår. ETA anordnade under denna tiden flertalet studiebesök samt telegrafikurser vilket fick medlemsantalet att öka markant. Efter kriget så släpptes amatörradiobanden fria igen och ETA hade under denna tiden callsign SHF1, vilken var institutionens signal. Detta callsign orsakade SSA:s QSL-avdelning många problem då flertalet QSL kort skickades till Gotland istället för till Chalmers ((Gotland är distrikt nummer 1)). Från cirka 1948 minskade sändningen med SHF1 då flera av ETAs medlemmar fick egna callsigns då de fick egna certifikat. 
Line 15: Line 17:
 ETA:s lokal flyttade runt väldigt många gånger innan man i mars 1952 flyttade till "nya Chalmers" och hade en lokal på första våningen i Elektronikinstutionens byggnad. På radiosidan så var tre saker i huvudfokus för ETA på denna tiden. De "höga" frekvenserna (>100 MHz), de första svenska TV-sändnings försöken var ETA inofficiellt involverade i samt det nya koola trafikslaget SSB. Intresset för "High Fidelity" ljud och rävjakt (radiopejlorientering) var också stort.  Transistorer var nya och ETA lyckades få tag i ett gäng för att labba med.  ETA:s lokal flyttade runt väldigt många gånger innan man i mars 1952 flyttade till "nya Chalmers" och hade en lokal på första våningen i Elektronikinstutionens byggnad. På radiosidan så var tre saker i huvudfokus för ETA på denna tiden. De "höga" frekvenserna (>100 MHz), de första svenska TV-sändnings försöken var ETA inofficiellt involverade i samt det nya koola trafikslaget SSB. Intresset för "High Fidelity" ljud och rävjakt (radiopejlorientering) var också stort.  Transistorer var nya och ETA lyckades få tag i ett gäng för att labba med. 
  
-**1955-1965: Auktioner och rävjakt ** +===1955-1965: Auktioner och rävjakt===
  
 Intresset för rävjakt ökade så 1956 grundades skämtsamt ETAFFCO (ETA Fox Farming Company) vilka var benämningen på gruppen som mest sysslade med detta. Göteborgs SändarAmatörer (GSA) sysslade också mycket med rävjakt så många jakter anordnades tillsammans med dem.  Intresset för rävjakt ökade så 1956 grundades skämtsamt ETAFFCO (ETA Fox Farming Company) vilka var benämningen på gruppen som mest sysslade med detta. Göteborgs SändarAmatörer (GSA) sysslade också mycket med rävjakt så många jakter anordnades tillsammans med dem. 
Line 28: Line 30:
    
  
-**1965-1975: Förstärkare och Radio **+===1965-1975: Förstärkare och Radio ===
  
 Vid utbyggnaden av E-huset 1966 fick ETA disponera ett korridorsutrymme högst upp i det nordvästra hörnet. I denna lokalen inreddes en radiostation, "Kortvågen" med antenner i nära ankoppling. Vid utbyggnaden av E-huset 1966 fick ETA disponera ett korridorsutrymme högst upp i det nordvästra hörnet. I denna lokalen inreddes en radiostation, "Kortvågen" med antenner i nära ankoppling.
Line 40: Line 42:
 Auktionerna fortsatte på samma sätt som tidigare, och omfattningen ökade för varje år. 1968 började "Hedersknyffel-diplom" delas ut till de som skänkt till auktionen. 1974 bytte auktionen lokal från Gasquen till A-huset. Traditionen med två auktioner per år slutade någon gång runt 1970. Auktionerna flyttades dessutom till lördagar.   Auktionerna fortsatte på samma sätt som tidigare, och omfattningen ökade för varje år. 1968 började "Hedersknyffel-diplom" delas ut till de som skänkt till auktionen. 1974 bytte auktionen lokal från Gasquen till A-huset. Traditionen med två auktioner per år slutade någon gång runt 1970. Auktionerna flyttades dessutom till lördagar.  
  
-Efter auktionen 1965 beslutades det att anordna en byggkurs i elektronik. Byggobjektet blev en 8-12 W Transistorbaserad HiFi-förstärkare (Den fick namnet ETA-förstärkaren). Man hade hela 50 deltagare i kursenvilken var en ordentlig succé. 100 stycken byggsatser med en förbättrade version lyckades man sälja för att byggas ihop hemma. Efter detta förbjöds all kommersiell verksamhet på ETA((Men det har inte stoppat flera företag att använda ETA som labb/kontor)). +Efter auktionen 1965 beslutades det att anordna en byggkurs i elektronik. Byggobjektet blev en 8-12 W Transistorbaserad HiFi-förstärkare (Den fick namnet ETA-förstärkaren). Man hade hela 50 deltagare i kursen vilken var en ordentlig succé. 100 stycken byggsatser med en förbättrad version lyckades man sälja för att byggas ihop hemma. Efter detta förbjöds all kommersiell verksamhet på ETA((Men det har inte stoppat flera företag att använda ETA som labb/kontor)). 
  
-**1975-1985: Månstuds och Datorer **+===1975-1985: Månstuds och Datorer ===
  
 +Runt 1975 hade ETA sin storhetstid för VHF och UHF. Det kördes mycket månstuds (EME) och meteor-scatter (MS). SK6AB var först att få kontakt med Italien på 70 cm EME. SK6AB låg i topp på flera topplistor där man tävlade om att köra så många lokator-rutor ((2x1 grader yta på jordklotet. ETA har lokator JO57XQ)) som möjligt. Denna aktivitet avtog snabbt i takt med att de mest entusiastiska så småningom blev klara på Chalmers. 
  
-Forts Följer Hank/SA6JKK+1979 köpte ETA sin första fräs i samband med att verkstadsverksamheten fick ett eget dedikerat rum. HiFi-verksamheten var också fortsatt hög.
  
-***2003:** ETA byter lokal!\\ ETA flyttar från de gamla lokalerna på toppen av EDIT till de nya lokalerna på toppen av EDIT, fast på andra sidan av DoITs lunchrum som för övrigt var först tanken att det skulle bli ETAs nya lokal. Men precis innan ETA skulle flytta in där sa DoIT "Mänge täkk, det var meg en finer lokäl, den vill vi gärne hä!" och så tog dom den. så slutade med att ETA skulle flytta dit. Men en ny lokal upprättades på andra sidan av lunchrummet, lokalen som tidigare kallades kortvågen byggdes ut och breddades så man kan vara där.+Digitalålern hade nu tagit fart på allvar och många arbetade med datorbyggsatser av olika slag. På ett möte propsade några "femvoltsentusiaster" på att det skulle inköpas en EPROM-brännarevarpå någon undrade om inte den befintliga blåslampan dög
  
 +1975 var det dags för en ny auktionslokal, matsalen i kårhuset, Nyfiket. 1976 bytte man lokal igen till försökshallen i A-huset. 1980 erbjöds ETA två järnvägsvagnar fulla med motstånd till auktionen((Endast några pallar togs emot, vilket ändå räckte i flera år)). 
  
-**2015: ??? *** Serverkrash! Mycket försvann+1977 fick ETA tillstånd för att sätta upp en radiofyr på 23 cm bandet (1296.925 MHz) med signalen SK6UHG. Denna placerades i vattentornet på Hönö.  
 + 
 +1980 restes en vertikal antenn för 80-meters bandet, som med vindens hjälp omvandlades till en vertikal antenn för 40-meters bandet. En transverter för 23 cm bandet byggdes även. På mitten av 80-talet ökade intesset för EME och aktiviteten ökade likaså. För att styra EME-antennerna i både azimuth och elevation byggdes en datorstyrning kallad "Lunatic". Den fungerade ganska bra men att göra en noggran reglering med en enkel Basic-processor var inte lätt.  
 + 
 +Till 50-års jubileet 1985 beslutade man att anordna ett firande i Kajsabaren, E-huset((Idag känd som EDIT)). En jubieumsskrift planderades men realiserades inte förrän 1995.   
 + 
 +===1985-1995: Digitalradio och antennmaster === 
 + 
 + 
 +1991 blev ETA involverade i Oden-projektet. Polarforsknings-sekretariatet skulle anordna en resa till arktis, där bland annat radio och rymdinstutitionen på Chalmers skulle med. Målet var att studera hur noggrannt man kunde tyda isläget från SAR((Syntetisk aperturradar)) bilder ERS-1((European Remote Sensing)) satelliten. Radarbilderna från satelliten togs emot vid en mottagarstation i Kiruna. För att överföra dessa bilder till isbrytaren Oden var man tvungen att använda sig av kortvågstrafik. I och med detta blev ETA involverade i det hela. Ett protokoll baserat på AMTOR((AMateur Teletype Over Radio)) togs fram på kort tid samt att antenner, ETA:s ena datamodem och transceiver((En ICOM IC-735 med SK6AB spraymålat i orange på sidan)) installerades på Oden. Totalt lyckades man överföra fyra bilder, 225x225 pixlar stora. De överfördes på 10 MHz och 14 MHz, vilket inte gick så fort. Cirka fyra timmar per bild krävdes, och det var tvunget att ske på kvällstid när konditionerna var bäst. Försöket var framgångsrikt och de överförda bilderna var till stor hjälp.  
 + 
 +Nokia skänkte en persondator till ETA. Sedan fylldes lokalerna med allt fler och fler datorer.  
 + 
 +ETA hade planer på att installera en 10 m parabol på taket, men dagen innan den sista mest envetna professorn skulle övertalas, blåste ETA:s 2 m parabol ned. Därmed skrotades planen att ha en 10 m parabol på taket.   
 + 
 +Under tentaperioden våren 1993 restes än en gång en tvåmeters parabol på taket av EDIT. Denna gången med Kalle Anka påmålad och med en nyrenoverad rotor. En mikrovågsmottagare kopplades in och efter tio minuter så togs signalen från Astra emot. Kallebolen var avsedd för amatörradio, men användes oftast till att lyssna på satellit-TV.  
 + 
 +Kortvågsaktiviteten minskade och 70 cm och mikrovågor blev desto populärare.  
 + 
 +1991 tvingades ETA skrota det stora tornet, då skolan klagade på att det var i för dåligt skick.  
 + 
 +Auktionen växte allt mer med åren. 1990 blev det stopp för att hålla auktionen i A-hallen. 1991 omsattes hela 107 000 kronor. Det blev allt mer lokalstrul och år 1993 var auktionen tvungen att anordnas utanför Chalmers.  
 + 
 +1995  avslutdes arbetet på ETA:s historiebok som täcker åren 1935-1995. Denna sidan är en kortfattad version av historieboken.  
 + 
 + 
 + 
 +===1995-2005: TBA=== 
 + 
 +**2003:** ETA byter lokal!\\ ETA flyttar från de gamla lokalerna på toppen av EDIT till de nya lokalerna på toppen av EDIT, fast på andra sidan av DoITs lunchrum som för övrigt var först tanken att det skulle bli ETAs nya lokal. Men precis innan ETA skulle flytta in där sa DoIT "Mänge täkk, det var meg en finer lokäl, den vill vi gärne hä!" och så tog dom den. så slutade med att ETA skulle flytta dit. Men en ny lokal upprättades på andra sidan av lunchrummet, lokalen som tidigare kallades kortvågen byggdes ut och breddades (bredbandigt höhö) så man kan vara där. 
 + 
 +===2005-2015: TBA=== 
 + 
 +**2015: ??? ** Serverkrash! Mycket försvann 
 + 
 + 
 +===2015-2025: TBA===
  
 **2017:**  **2017:** 
Line 58: Line 98:
 **2019:** ETA köpte en ny 3D-printer av modell Prusa i3 MK3.  **2019:** ETA köpte en ny 3D-printer av modell Prusa i3 MK3. 
  
-**2020:** +**2020:**Höstmötet beslutar att avsätta 10000kr för Kallenbolen. Feburari, slipning och lackering av ETAs labbänkar. Keysight ocilloskop köps in från farnell då £=SEK momentärt. COVID-19 pandemin satte stopp för tisdagsfika + fysiska arrangemang under större delen av året. En lyckad aktion hölls på Tradera istället.   
 + 
 +2020-11-28 - Dammsugaren i Värkstan fick nytt filter. 
 + 
 + 
 +=== Källor === 
 + 
 +1935 - 1995 är baserat på ETA:s historiebok.  
 + 
 +Teknisk Tidskrift Årgång 75 (1945) sida 867-872 http://runeberg.org/tektid/1945/0879.html  
 +Beskriver aktiviteterna under ETA:s första årtionde.   
user/historia.txt · Last modified: 2021/12/04 04:54 by user