User Tools

Site Tools


user:historia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
user:historia [2020/06/24 16:49]
user Style changes / SA6JKK
user:historia [2021/03/07 08:24]
user
Line 1: Line 1:
 ==== ETAs Historia ==== ==== ETAs Historia ====
 +
  
 ===1935-1945: Ett teletekniskt laboratorium=== ===1935-1945: Ett teletekniskt laboratorium===
Line 40: Line 41:
 Auktionerna fortsatte på samma sätt som tidigare, och omfattningen ökade för varje år. 1968 började "Hedersknyffel-diplom" delas ut till de som skänkt till auktionen. 1974 bytte auktionen lokal från Gasquen till A-huset. Traditionen med två auktioner per år slutade någon gång runt 1970. Auktionerna flyttades dessutom till lördagar.   Auktionerna fortsatte på samma sätt som tidigare, och omfattningen ökade för varje år. 1968 började "Hedersknyffel-diplom" delas ut till de som skänkt till auktionen. 1974 bytte auktionen lokal från Gasquen till A-huset. Traditionen med två auktioner per år slutade någon gång runt 1970. Auktionerna flyttades dessutom till lördagar.  
  
-Efter auktionen 1965 beslutades det att anordna en byggkurs i elektronik. Byggobjektet blev en 8-12 W Transistorbaserad HiFi-förstärkare (Den fick namnet ETA-förstärkaren). Man hade hela 50 deltagare i kursenvilken var en ordentlig succé. 100 stycken byggsatser med en förbättrad version lyckades man sälja för att byggas ihop hemma. Efter detta förbjöds all kommersiell verksamhet på ETA((Men det har inte stoppat flera företag att använda ETA som labb/kontor)). +Efter auktionen 1965 beslutades det att anordna en byggkurs i elektronik. Byggobjektet blev en 8-12 W Transistorbaserad HiFi-förstärkare (Den fick namnet ETA-förstärkaren). Man hade hela 50 deltagare i kursen vilken var en ordentlig succé. 100 stycken byggsatser med en förbättrad version lyckades man sälja för att byggas ihop hemma. Efter detta förbjöds all kommersiell verksamhet på ETA((Men det har inte stoppat flera företag att använda ETA som labb/kontor)). 
  
 ===1975-1985: Månstuds och Datorer === ===1975-1985: Månstuds och Datorer ===
Line 96: Line 97:
 **2019:** ETA köpte en ny 3D-printer av modell Prusa i3 MK3.  **2019:** ETA köpte en ny 3D-printer av modell Prusa i3 MK3. 
  
-**2020:** Feburari, slipning och lackering av ETAs labbänkar.+**2020:**Höstmötet beslutar att avsätta 10000kr för Kallenbolen. Feburari, slipning och lackering av ETAs labbänkar. Keysight ocilloskop köps in från farnell då £=SEK momentärt. COVID-19 pandemin satte stopp för tisdagsfika + fysiska arrangemang under större delen av året. En lyckad aktion hölls på Tradera istället.   
 + 
 +2020-11-28 - Dammsugaren i Värkstan fick nytt filter. 
 + 
 + 
 +=== Källor === 
 + 
 +1935 - 1995 är baserat på ETA:s historiebok.  
 + 
 +Teknisk Tidskrift Årgång 75 (1945) sida 867-872 http://runeberg.org/tektid/1945/0879.html  
 +Beskriver aktiviteterna under ETA:s första årtionde.   
user/historia.txt · Last modified: 2021/12/04 04:54 by user