User Tools

Site Tools


user:historia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
user:historia [2020/06/25 13:49]
user
user:historia [2021/03/07 08:24]
user
Line 1: Line 1:
 ==== ETAs Historia ==== ==== ETAs Historia ====
 +
  
 ===1935-1945: Ett teletekniskt laboratorium=== ===1935-1945: Ett teletekniskt laboratorium===
Line 96: Line 97:
 **2019:** ETA köpte en ny 3D-printer av modell Prusa i3 MK3.  **2019:** ETA köpte en ny 3D-printer av modell Prusa i3 MK3. 
  
-**2020:** Feburari, slipning och lackering av ETAs labbänkar.+**2020:**Höstmötet beslutar att avsätta 10000kr för Kallenbolen. Feburari, slipning och lackering av ETAs labbänkar. Keysight ocilloskop köps in från farnell då £=SEK momentärt. COVID-19 pandemin satte stopp för tisdagsfika + fysiska arrangemang under större delen av året. En lyckad aktion hölls på Tradera istället.   
 + 
 +2020-11-28 - Dammsugaren i Värkstan fick nytt filter. 
 + 
 + 
 +=== Källor === 
 + 
 +1935 - 1995 är baserat på ETA:s historiebok.  
 + 
 +Teknisk Tidskrift Årgång 75 (1945) sida 867-872 http://runeberg.org/tektid/1945/0879.html  
 +Beskriver aktiviteterna under ETA:s första årtionde.   
user/historia.txt · Last modified: 2021/12/04 04:54 by user