User Tools

Site Tools


user:historia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
user:historia [2021/03/07 08:21]
user More sources
user:historia [2021/08/04 04:21]
user
Line 1: Line 1:
-==== ETAs Historia ====+==== ETA:s Historia ====
  
-1935 - 1995 är baserat på ETA:s historiebok.  +**TODO Skicka in denna sammanfattning till SSA:s 100 års jubileum**
- +
-Teknisk Tidskrift Årgång 75 (1945) sida 867-872 http://runeberg.org/tektid/1945/0879.html  +
-Beskriver aktiviteterna under ETA:s första årtionde.   +
  
 ===1935-1945: Ett teletekniskt laboratorium=== ===1935-1945: Ett teletekniskt laboratorium===
Line 104: Line 101:
  
 2020-11-28 - Dammsugaren i Värkstan fick nytt filter. 2020-11-28 - Dammsugaren i Värkstan fick nytt filter.
 +
 +
 +=== Källor ===
 +
 +1935 - 1995 är baserat på ETA:s historiebok. 
 +
 +Teknisk Tidskrift Årgång 75 (1945) sida 867-872 http://runeberg.org/tektid/1945/0879.html 
 +Beskriver aktiviteterna under ETA:s första årtionde.   
user/historia.txt · Last modified: 2021/12/04 04:54 by user