User Tools

Site Tools


user:historia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
user:historia [2020/09/24 08:06]
eta
user:historia [2021/08/04 04:21] (current)
user
Line 1: Line 1:
-==== ETAs Historia ====+==== ETA:s Historia ==== 
 + 
 +**TODO Skicka in denna sammanfattning till SSA:s 100 års jubileum**
  
 ===1935-1945: Ett teletekniskt laboratorium=== ===1935-1945: Ett teletekniskt laboratorium===
Line 96: Line 98:
 **2019:** ETA köpte en ny 3D-printer av modell Prusa i3 MK3.  **2019:** ETA köpte en ny 3D-printer av modell Prusa i3 MK3. 
  
-**2020:**Höstmötet beslutar att avsätta 10000kr för Kallenbolen. Feburari, slipning och lackering av ETAs labbänkar. Keysight ocilloskop köps in från farnell då £=SEK momentärt.+**2020:**Höstmötet beslutar att avsätta 10000kr för Kallenbolen. Feburari, slipning och lackering av ETAs labbänkar. Keysight ocilloskop köps in från farnell då £=SEK momentärt. COVID-19 pandemin satte stopp för tisdagsfika + fysiska arrangemang under större delen av året. En lyckad aktion hölls på Tradera istället.   
 + 
 +2020-11-28 - Dammsugaren i Värkstan fick nytt filter. 
 + 
 + 
 +=== Källor === 
 + 
 +1935 - 1995 är baserat på ETA:s historiebok.  
 + 
 +Teknisk Tidskrift Årgång 75 (1945) sida 867-872 http://runeberg.org/tektid/1945/0879.html  
 +Beskriver aktiviteterna under ETA:s första årtionde.   
user/historia.1600934775.txt.gz · Last modified: 2020/09/24 08:06 by eta