User Tools

Site Tools


user:kurser

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:kurser [2019/02/12 19:21]
eta
user:kurser [2019/02/19 17:50] (current)
user
Line 4: Line 4:
 Så visa ditt intresse för böfvelen!\\ Så visa ditt intresse för böfvelen!\\
 [[http://​wiki.eta.chalmers.se/​doku.php?​id=etskurs | Etskurs]] [[user:​kurser:​etspm|Etskurs_PM]]\\ [[http://​wiki.eta.chalmers.se/​doku.php?​id=etskurs | Etskurs]] [[user:​kurser:​etspm|Etskurs_PM]]\\
-[[user:​kurser:​devkit| ETAs ytters eventuella devkit]]//+[[user:​kurser:​devkit| ETAs ytters eventuella devkit]]\\ 
 +[[user:​kurser:​svarv ]]
 Tveka inte med att komma med förslag om vad vi kan ha för kurser.\\ Tveka inte med att komma med förslag om vad vi kan ha för kurser.\\
user/kurser.txt · Last modified: 2019/02/19 17:50 by user