User Tools

Site Tools


user:kurser:arboga

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:kurser:arboga [2019/01/06 18:33]
user
user:kurser:arboga [2019/02/19 17:16]
user
Line 1: Line 1:
 ====== Fräskurs för Arbogamaskinen ====== ====== Fräskurs för Arbogamaskinen ======
 +WIP FIXME\\
 Fräskurs för manuell maskin kommer kanske att vara verklighet! Meningen är att man ska få lite kunskap om hur fräsning fungerar, vad man får och inte får göra, samt hur man väljer rätt parametrar för sin fräsning (typ av fräs, hastigheter osv).\\ Fräskurs för manuell maskin kommer kanske att vara verklighet! Meningen är att man ska få lite kunskap om hur fräsning fungerar, vad man får och inte får göra, samt hur man väljer rätt parametrar för sin fräsning (typ av fräs, hastigheter osv).\\
 \\ \\
user/kurser/arboga.txt · Last modified: 2019/02/19 17:16 by user