User Tools

Site Tools


user:kurser:arboga

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
user:kurser:arboga [2018/04/04 23:44]
127.0.0.1 external edit
user:kurser:arboga [2019/02/19 17:16] (current)
user
Line 1: Line 1:
 ====== Fräskurs för Arbogamaskinen ====== ====== Fräskurs för Arbogamaskinen ======
-Fräskurs för manuell maskin kommer inom snart att vara verklighet! Meningen är att man ska få lite kunskap om hur fräsning fungerar, vad man får och inte får göra, samt hur man väljer rätt parametrar för sin fräsning (typ av fräs, hastigheter osv).\\+WIP FIXME\\ 
 +Fräskurs för manuell maskin kommer kanske att vara verklighet! Meningen är att man ska få lite kunskap om hur fräsning fungerar, vad man får och inte får göra, samt hur man väljer rätt parametrar för sin fräsning (typ av fräs, hastigheter osv).\\
 \\ \\
-Än så länge finns inget upplägg på hur detta ska gå till, men Matrf. har i ett svag ögonblick lovat att ta tag i det (TM).\\ +Än så länge finns inget upplägg på hur detta ska gå till, men styret. har i ett svag ögonblick lovat att ta tag i det (TM).\\
-\\ +
-Tills vidare kan man anmäla sig till kursen. Matrf. kommer maila berörda tider och försöka hitta nåt som passar alla i varje grupp. Om man har bråttom är det bara att haffa honom i lokalen så kan han ge lite handfasta hands-on-tips (speciellt gällande om du är tjej eller iman).\\ +
-\\ +
-Man kan i förväg förkovra sig genom att titta på Experimentverkstadens instuderingsfrågor för maskinbearbetning [[http://www.tfd.chalmers.se/~expe/doc/Instuderingsfragor-fras-svarv-borr.pdf|som man hittar här]].\\ +
-\\ +
-Kjell i Helsingborg har också en bra hemsida som beskriver fräsning. [[http://www.kjellihbg.com|Kjellihbg.com]]\\ +
-\\ +
-Så här ser Kjell ut:\\ +
-{{http://www.kjellihbg.com/images/jag_sjalv.jpg}}\\ +
-//Kjell// +
-\\ +
- +
- +
- +
-Kommande kurstilfällen (5 pers/kurs):\\+
  
 +Den bästa lösningen tillsvidare är att ta en kik på eXp:s fräsiga material https://x-p.nu/wp-content/uploads/2018/05/fras.pdf\\
 +Eller annat godtyckligt kursmaterial\\
 +Eller fråga stryet (TM)
  
-^ Kurs nummer två, okänt datum ^^^ 
-^ Namn ^ Epost ^ Bild ^ 
-|Gustav Andersson | gusand@etek.chalmers.se | {{http://www.etek.chalmers.se/groups/EKAK/historia/99/images/ryggar/ankan_rygg.jpg?100}} |  
-|Grim Schjetne (var bortrest förra gången, fick inte mejlen förrän det var för sent)| gschjetne@student.gu.se | {{http://www.etek.chalmers.se/groups/EKAK/historia/99/images/ryggar/ankan_rygg.jpg?100}} | 
-|leif nilsson| ln@eta.chalmers.se| {{http://www.etek.chalmers.se/groups/EKAK/historia/99/images/ryggar/ankan_rygg.jpg?100}} | 
-|Olof Svensson| olosve@dtek | {{http://www.ninetnet.com/websidor/css/placering/hacke.jpg}} | 
-|Johan Böhlin| johboh@gmail.com | {{http://www.ninetnet.com/websidor/css/placering/hacke.jpg}} | 
-|Jacob Lidman| lidman@student.chalmers.se | {{http://www.ninetnet.com/websidor/css/placering/hacke.jpg}} | 
user/kurser/arboga.1522885483.txt.gz · Last modified: 2018/04/04 23:44 by 127.0.0.1