User Tools

Site Tools


user:kurser:arboga

This is an old revision of the document!


Fräskurs för Arbogamaskinen

Fräskurs för manuell maskin kommer inom snart att vara verklighet! Meningen är att man ska få lite kunskap om hur fräsning fungerar, vad man får och inte får göra, samt hur man väljer rätt parametrar för sin fräsning (typ av fräs, hastigheter osv).

Än så länge finns inget upplägg på hur detta ska gå till, men Matrf. har i ett svag ögonblick lovat att ta tag i det (TM).

Den bästa lösningen tillsvidare är att ta en kik på eXp:s fräsiga material https://x-p.nu/wp-content/uploads/2018/05/fras.pdf

user/kurser/arboga.1545318925.txt.gz · Last modified: 2018/12/20 15:15 by user