User Tools

Site Tools


user:kurser:cnc

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:kurser:cnc [2018/12/20 15:18]
user
user:kurser:cnc [2019/01/06 18:32] (current)
user
Line 1: Line 1:
-__**OBS! Kursen kommer att förutsätta att du kan fräsa manuellt**__,​ att du iaf kört ett par timmar och fått lite praktisk känsla för hur det är, och det är en förutsättning för att få köra CNC fräsen sedan. Om du inte redan kan fräsa kan du gå på ETAs fräskurs, mer info [[user:​kurser:​arboga|här]]. ​Den förutsätter också att du gått genom de video som finns som visar enkla arbeten i Solidworks och Edgecam, mer info [[user:​guider:​video:​cadcam|här]]\\+__**OBS! Kursen kommer att förutsätta att du kan fräsa manuellt**__,​ att du iaf kört ett par timmar och fått lite praktisk känsla för hur en fräs fungerar, och det är en förutsättning för att få köra CNC fräsen sedan. Om du inte redan kan fräsa kan du fråga någon i styret och/eller kolla [[user:​kurser:​arboga|här]].
  
-Kursen innehåller;​\\+**CNC-Kursen innehåller;​**
  
     *Praktiskt hur man använder ETA's CNC fräs (hård & mjukvara)\\     *Praktiskt hur man använder ETA's CNC fräs (hård & mjukvara)\\
     *Grundläggande CNC (open-loop reglersystem,​ G-kod grunder, hastigheter,​ säkerhetsrutiner,​ fördelar med olika sorters fräsar)\\     *Grundläggande CNC (open-loop reglersystem,​ G-kod grunder, hastigheter,​ säkerhetsrutiner,​ fördelar med olika sorters fräsar)\\
 +    *Körning av en enkel detalj som gjordes i solidworks och edgecam eller Fusion360\\
  
-    *Körning av en enkel detalj som gjordes i solidworks och edgecam\\ +För att få köra CNCn måste ​deltagaren ​visa att han klarar av att hantera fräsen genom en personlig uppkörning som består av att gravera en namnskylt som sedan sätts upp vid fräsen, vilket skapar en lista över vilka som får köra fräsen ​kursdeltagaren ​kommer ​alltså ​att göra CAD/CAM för skylten, och köra CNCn praktiskt.
- +
-För att få köra CNCn måste ​deltagarna ​visa att dom klarar av att hantera fräsen genom en personlig uppkörning som består av att gravera en namnskylt som sedan sätts upp vid fräsen, vilket skapar en lista över vilka som får köra fräsen ​(kursdeltagarna ​kommer att göra CAD/CAM för skylten, och köra CNCn praktiskt. ​Uppkörningen tar ca 10 minuter per person).\\+
  
 Kursen tar ca 1 timma. \\ Kursen tar ca 1 timma. \\
Line 15: Line 14:
  
  
-Maila styret på eta '​snabel-A'​ eta.chalmers.se vid intresse+Maila styret på eta '​snabel-A'​ eta.chalmers.se vid intresse\\ 
 +Eller prata med David Johansson.
  
user/kurser/cnc.txt · Last modified: 2019/01/06 18:32 by user