User Tools

Site Tools


user:kurser:etspm

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
user:kurser:etspm [2020/02/29 10:48]
user
user:kurser:etspm [2021/03/29 15:43]
eta
Line 27: Line 27:
 {{user:kurser:ETS_KI_bibliotek.PNG}}\\ {{user:kurser:ETS_KI_bibliotek.PNG}}\\
 Här väljer du vilken komponent du skall lägga till, det står att det finns 12193st komponenter, så sökfunktionen används med fördel.\\ Här väljer du vilken komponent du skall lägga till, det står att det finns 12193st komponenter, så sökfunktionen används med fördel.\\
-komponenter som behövs till denna DC-DC omvandlaren är: 
-    *2st Elektrolyt kondensatorer 
-    *1st induktor 
-    *1st diod 
-    *1st [[http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2574.pdf|LM2574N-5]] 
-    *2st conn_01x02_Male 
-    *1st GND markör på jorden 
-\\ 
-\\ 
-Nu när alla komponenter är ute är det dags att koppla ihop dem.\\ 
-Välj verkyget för att lägga till nya kopplingar och tryck på det utstickade benet på en av dina komponeter och sedan på det andra benet av komponenten du vill koppla till. Som på bilden alltså.\\ 
-{{user:kurser:ETS_KI_koppla.PNG?400}}\\ 
  
-Koppla din krets enligt följande.\\ +**Här kommer nu lite valmöjlighet** 
-Kretsschemat nedan är taget direkt ifrån databladet för regulatorn\\+Välj den du tror är roligast eller dyl\\ 
 +[[user:kurser:5v-reg | 5v regulator, (hålmonterat)]]\\ 
 +[[user:kurser:DTMF | DTMF-demodulator (ytmonterat)]]\\ 
 +5v regulatorn är inte jättekul men ganska simpel då den endast har hålmonterat och användbar för alla behöver 5v.\\ 
 +DTMF-demodulatorn är lite roligare då man faktiskt kan se att den funkar och finns expantionsmöjligheter till projektet. 
  
-{{user:kurser:krets.png}}\\ 
-Eller som den antagligen kommer se ut i KiCad\\ 
-{{:user:kurser:kicad_5vreg.png}} 
-\\ 
-\\ 
 **När ditt kopplingsschema är kopplat** är det dags att börja överföra det mot en mer grafisk miljö som faktiskt är ett PCB.\\ **När ditt kopplingsschema är kopplat** är det dags att börja överföra det mot en mer grafisk miljö som faktiskt är ett PCB.\\
-Klicka först på Anotera komponenter - Detta gör så att alla komponenter automatiskt får sitt egna namn.//+Klicka först på Anotera komponenter - Detta gör så att alla komponenter automatiskt får sitt egna namn.
  
-Klicka sedan på Electrical rules check eller "Sanity check". - Denna ser till så att du inte missat och koppla ihop något eller dyl. Kör ett test och analysera dess konsol, det blir även lite pilar på ditt schema som kan peka på felen. Varnlingar går oftast att ignorera. de farliga är 'not connected'//+Klicka sedan på Electrical rules check eller "Sanity check". - Denna ser till så att du inte missat och koppla ihop något eller dyl. Kör ett test och analysera dess konsol, det blir även lite pilar på ditt schema som kan peka på felen. Varnlingar går oftast att ignorera. de farliga är 'not connected'
 Ge sedan dina komponeter namn genom att klicka på Assign footprints. - Detta ger alla dina komponenter dess storlek och hur de fysikt ser ut. Även kallat "Footprint". Detta är så att när du gör din PCB så vet Kicad hur stor din komponent är och var kopplingsbenen är till den.\\ Ge sedan dina komponeter namn genom att klicka på Assign footprints. - Detta ger alla dina komponenter dess storlek och hur de fysikt ser ut. Även kallat "Footprint". Detta är så att när du gör din PCB så vet Kicad hur stor din komponent är och var kopplingsbenen är till den.\\
 \\ \\
Line 59: Line 47:
 Här kan man antingen använda sig av kategorier och leta runt eller så kan man använda sökfunktionen.\\ Här kan man antingen använda sig av kategorier och leta runt eller så kan man använda sökfunktionen.\\
 \\ \\
-Quickguide till när du letar footprints: \\+**Quickguide till när du letar footprints:** \\
 THT vs SMD, alltså om du måste borra håll eller SMD monterad.\\ THT vs SMD, alltså om du måste borra håll eller SMD monterad.\\
 Pitch - Hur långt det är mellan mitten av pinsen, standard är någon multipel 2.54mm\\ Pitch - Hur långt det är mellan mitten av pinsen, standard är någon multipel 2.54mm\\
user/kurser/etspm.txt · Last modified: 2021/03/29 16:28 by eta