User Tools

Site Tools


user:kurser:svarv

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
user:kurser:svarv [2019/04/16 20:28]
user
user:kurser:svarv [2020/09/10 10:28]
eta
Line 1: Line 1:
 ====== Svarv Kurs ====== ====== Svarv Kurs ======
 FIXME This is a work in progress!\\ FIXME This is a work in progress!\\
 +Inget är permanent eller så, får se om jag gör färdigt den.
 \\ \\
 Tillverkad av David Johansson. Tillverkad av David Johansson.
-======//Kursplan//======+======Upplägg======
 Svarv kursen behandlar i imbördes ordning...\\ Svarv kursen behandlar i imbördes ordning...\\
    * Hur funkar svarving? Hur ser verktygen ut? (basics)\\    * Hur funkar svarving? Hur ser verktygen ut? (basics)\\
Line 12: Line 13:
    * Svarvning utan digitalt hjälpmedel\\    * Svarvning utan digitalt hjälpmedel\\
    * Svarning med digitalt hjälpmedel\\    * Svarning med digitalt hjälpmedel\\
 +   * Städrutiner
  
 {{user:kurser:svarvning_formelblad.pdf|Formelblad}} {{user:kurser:svarvning_formelblad.pdf|Formelblad}}
Line 33: Line 35:
 {{:user:kurser:svarvop.png?200|}} {{:user:kurser:svarvop.png?200|}}
 Det finns många svarvoperationer, och kärt barn har många namn. De absolut vanligaste operationerna är längssvarning och plansvarvning. Beroende på vilken operation som skall utföras så finns det olika skär geometrier anpassade för den applikationen. Titta på bilden eller i SECOs katalog eller något sånt. Men en tumregel att tänka på när man väljer vilket skär man skall använda är, så stor vinkel på spetsen som möjligt, och se till att den faktiskt kommer åt. Ett säkert kort är rombiska skär.\\ Det finns många svarvoperationer, och kärt barn har många namn. De absolut vanligaste operationerna är längssvarning och plansvarvning. Beroende på vilken operation som skall utföras så finns det olika skär geometrier anpassade för den applikationen. Titta på bilden eller i SECOs katalog eller något sånt. Men en tumregel att tänka på när man väljer vilket skär man skall använda är, så stor vinkel på spetsen som möjligt, och se till att den faktiskt kommer åt. Ett säkert kort är rombiska skär.\\
 +
 +
 +===Skärhastighet===
 +Skärhastigheten har enheten m/min, jättebra enhet jag vet. Men du vet oftast bara varvtalet konvertera med hjälp av en tabell och din diameter till en skrähastighet Vc.\\
 +För Hårdmetall vill du ligga på 150-200m/min så sikta på 180. Kan du inte träffa intervallet? välj närmaste över, hårdmetallskär vill gå snabbt.\\
 +
 +Men varför är ythastighten viktig?\\
 +Har du för låg hastighet blir det stora krafter då det inte skär utan istället knuffar materialet.
 +{{ :user:kurser:hq_ill_cutting_forces.jpg?400 |Skärkraft i relation till skärhastighet}} {{ :user:kurser:heat_balance.png?400 |Värmefördelingen mellan, verktyg, spånor, och svarvstycket}}\\
 +
 +Värme är din fiende, speciellt i ditt verktyg. Varmt verktyg ger upphov till accelererad förslitning, speciellt lösägg och gropförslitning. Tänk på att friktion ger upphov till jättemassa värme samt fasförslitning. Låt inte ditt verktyg gnugga mot ditt material utan att skära. \\
 +
 +Men om man vill ha hög hastighet **varför kör vi inte på 300m/min?** graferna säger att det går bra!\\
 +Detta beror på vad du har för verktyg. Går du över/under gränserna får du oförutsägbart resultat samt 'extrem förslitning'. Samt om ditt material inte är perfekt cylindriskt ger det upphop till mycket kraftiga slag som kan knäcka eggen på skäret.
 +
 +
 +
  
 ===Ytfinhet=== ===Ytfinhet===
Line 62: Line 81:
  
 Detta är så mycket vi kommer räkna i stort sett.\\ Detta är så mycket vi kommer räkna i stort sett.\\
 +Det finns nämligen mjukvara som räknar åt oss. https://www.sandvik.coromant.com/sv-se/knowledge/machining-calculators-apps/pages/machining-calculator-apps.aspx
  
  
Line 67: Line 87:
 {{:user:svarvasakert.gif?400|}} {{:user:svarvasakert.gif?400|}}
   * Använd inte långa ärmar.   * Använd inte långa ärmar.
-  * Använd inte handskar och ringar.+  * Använd inte handskar och ringar. (vinyl hanskar är okej) 
 +  * Är du allergisk, eller skall arbeta med hutlösa mängder skärvätska? använd vinylhanskar då skärvätska är lite allergent.
   * Sätt upp ditt hår och sånt.   * Sätt upp ditt hår och sånt.
   * Använd skydsglasögon, **ingen kan återfå en förlorad syn**   * Använd skydsglasögon, **ingen kan återfå en förlorad syn**
   * Luta dig inte över roterande delar, du kan fastna.   * Luta dig inte över roterande delar, du kan fastna.
   * Om du byter arbetsstycke, pillar på chucken stäng av med vridknappen.   * Om du byter arbetsstycke, pillar på chucken stäng av med vridknappen.
-  * Sätt fast dit arbetstycke ordenligt.+  * Sätt fast dit arbetstycke ordenligt, så hårt du rimligtvis kan, ca 10cm greppyta i chucken.
   * Var inte dum i huvudet.   * Var inte dum i huvudet.
 =====Svarvens delar och reglage.===== =====Svarvens delar och reglage.=====
 +Det som snurrar på en svarv heter chuck, i den sitter backar som går att flytta för att spänna in ditt gods i.\\
 +Det som håller ditt verktyg och flyttar sig heter släde, när man arbetar är det denna man oftast flyttar på. Rattar för att flytta den sitter på den.\\
 +om du vill borra finns det en dubbdocka längst åt höger.\\
 +Dubbdockan och släden åker på svarvens gejder, de är pressitonsslipade inoljade ytor, var rädd om dem.\\
 +Till vänster så finns svarvens växellåda och matningsväxellåda. Varvtalet och matningen styrs härifrån.
 +
 +
 =====Svarvning utan digitalt hjälpmedel===== =====Svarvning utan digitalt hjälpmedel=====
 +Vi skall göra denna detalj, icke utsatta mått ej relevant\\
 +
 +
 +Sedan skall vi göra.
 +{{ :user:kurser:svarvdraw1.png?400 |}}
 =====Svarning med digitalt hjälpmedel===== =====Svarning med digitalt hjälpmedel=====
 +{{ :user:kurser:slang.jpg?400 |}}
 +
 +Vi skall göra denna detalj.\\
 +{{ :user:kurser:taper.jpg?400 |}}
 +
 +
 +=====Städrutiner=====
 +Nu när du har svarvat har det genererats en massa spånor, dessa måste bort när du är färdig.\\
 +En enkel regel att tänka på är att lämna det bättre än när du kom. Hur skulle du vilja att maskiner ser ut när du börjar svarva?\\
 +Tänk på...
 +
 +  * När du städar tänk på att spånor är vassa och du kan skära dig på dem, använd en borste och skyffel.\\
 +  * Har du slipat mycket? rengör gejderna noga. Elaka metallbitar kan fastna i maskinens olja och slita onödigt mycket.\\
 +  * Har du använt mycket skärvätska? rengör gejderna noga och få bort skärvätskan ur oljan.\\
 +  * Använd inte tryckluft, det kan göra att det smiter in skit mellan släden och gejderna.\\
  
-Ah, ne finns inte så mycket här.+===Rengöra gejderna=== 
 +Abresiva material som sandkorn och slipspån från vinkelslip är pestenSe till att det inte finns på gejderna!\\
  
 +Det är nice att rengöra gejderna, maskinen går så lätt och fint efter det. Det förlänger även livslängden på maskinen. Men hur gör man egentligen för att rengöra dem?\\
 +Kör släden till ett ytterstläge, ex så långt åt höger du kan. Ta sedan ett papper och torka bort smutsig olja som ligger på gejderna.\\
 +Använd eventuellt lacknafta om det är riktigt smutsigt.\\
 +Ta sedan fram en oljekanna och applicera ny olja på gejderna, kör sedan släden till motsatt ytterstläge. Repetera tills det är helt rent, kan vara jobbigt om det är massa skärvätska i oljan.\\
  
 +När du smort upp dem se till att de inte är i ett oljebad utan bara smorda. Onödigt mycke olja gör att det bara fastnar skit i istället för att smörja.
  
 +===Smörjning av maskinen===
 +Detta bör göras var 12e timme av drifttid.\\
 +Ta fram oljekanna och papper, torka av smörjpunkter med pappret och fyll på dem med oljekannan tills de är fulla. (smörjpunkter kan du se i svarvens datablad, de ser ut som små fjäderbelastade kulor.)\\
 +Det finns även fler ställen som behöver olja, ex växellådan mm. Det behövs kollas till varje driftmånad typ. Se gärna svarvens datablad.
  
  
user/kurser/svarv.txt · Last modified: 2020/11/10 10:43 by eta