User Tools

Site Tools


user:kurser:svarv

This is an old revision of the document!


Svarv Kurs

FIXME This is a work in progress!

Tillverkad av David Johansson.

Innehåll

Svarv kursen behandlar…

  • Svarvens delar
  • Säkerhet i närheten av svarven
  • Mattning och olika material egenskaper
  • Grundläggande infästning av verktyg och gods
  • Hur man bearbetar material i en svarv
  • Presision under bearbetning.

Formelblad

Ah, ne finns inte så mycket här.

user/kurser/svarv.1554038807.txt.gz · Last modified: 2019/03/31 13:26 by user