User Tools

Site Tools


user:kurser:svarv

This is an old revision of the document!


Svarv Kurs

FIXME This is a work in progress!

Tillverkad av David Johansson.

//Kursplan//

Svarv kursen behandlar i imbördes ordning…

  • Hur funkar svarving? Hur ser verktygen ut? (basics)
  • Teoretiskt sett, hur svarvar man.
  • Enkel räkneövning. samt val av verktyg
  • Säkerhet vid svarving (hur du inte förlorar dina lemmar)
  • Svarvens delar och reglage.
  • Svarvning utan digitalt hjälpmedel
  • Svarning med digitalt hjälpmedel

Formelblad

Grundläggande svarning.

Svarning är i grund och botten att du deformerar bort material från ditt arbetsstycke med hjälp av ditt verktyg. Verkyget är i 95% av fallen gjorda i hårdmetall eller snabbstål (HSS). De vi har på ETA är hårdmetall. Hårdmetall är en komposit mellan bidemedel och hårda metall partiklar.

Teoretiskt sett, hur svarvar man

Enkel räkneövning.

Säkerhet vid svarving (hur du inte förlorar dina lemmar)

Svarvens delar och reglage.

Svarvning utan digitalt hjälpmedel

Svarning med digitalt hjälpmedel

Ah, ne finns inte så mycket här.

user/kurser/svarv.1555443605.txt.gz · Last modified: 2019/04/16 19:40 by user