User Tools

Site Tools


user:kurser:svarv

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
user:kurser:svarv [2020/09/10 08:55]
eta
user:kurser:svarv [2020/11/10 10:43] (current)
eta
Line 43: Line 43:
 Men varför är ythastighten viktig?\\ Men varför är ythastighten viktig?\\
 Har du för låg hastighet blir det stora krafter då det inte skär utan istället knuffar materialet. Har du för låg hastighet blir det stora krafter då det inte skär utan istället knuffar materialet.
-{{ :user:kurser:hq_ill_cutting_forces.jpg?400 |Skärkraft i relation till skärhastighet}}+{{ :user:kurser:hq_ill_cutting_forces.jpg?400 |Skärkraft i relation till skärhastighet}} {{ :user:kurser:heat_balance.png?400 |Värmefördelingen mellan, verktyg, spånor, och svarvstycket}}\\ 
 + 
 +Värme är din fiende, speciellt i ditt verktyg. Varmt verktyg ger upphov till accelererad förslitning, speciellt lösägg och gropförslitning. Tänk på att friktion ger upphov till jättemassa värme samt fasförslitning. Låt inte ditt verktyg gnugga mot ditt material utan att skära. \\ 
 + 
 +Men om man vill ha hög hastighet **varför kör vi inte på 300m/min?** graferna säger att det går bra!\\ 
 +Detta beror på vad du har för verktyg. Går du över/under gränserna får du oförutsägbart resultat samt 'extrem förslitning'. Samt om ditt material inte är perfekt cylindriskt ger det upphop till mycket kraftiga slag som kan knäcka eggen på skäret. 
  
  
Line 116: Line 122:
  
   * När du städar tänk på att spånor är vassa och du kan skära dig på dem, använd en borste och skyffel.\\   * När du städar tänk på att spånor är vassa och du kan skära dig på dem, använd en borste och skyffel.\\
-  * Har du slipat mycket? rengör gejderna noga. Elaka metallbitar kan fastna i maskinens olja och slita onödigt mycket.\\+  * Har du slipat? rengör gejderna noga. Elaka metallbitar kan fastna i maskinens olja och slita onödigt mycket. (undvik sandpapper överlag)\\
   * Har du använt mycket skärvätska? rengör gejderna noga och få bort skärvätskan ur oljan.\\   * Har du använt mycket skärvätska? rengör gejderna noga och få bort skärvätskan ur oljan.\\
   * Använd inte tryckluft, det kan göra att det smiter in skit mellan släden och gejderna.\\   * Använd inte tryckluft, det kan göra att det smiter in skit mellan släden och gejderna.\\
  
 ===Rengöra gejderna=== ===Rengöra gejderna===
 +**Abresiva material** som sandkorn från sandpapper och slipspån från vinkelslip är pesten. Se till att det inte finns på gejderna!\\
 +
 Det är nice att rengöra gejderna, maskinen går så lätt och fint efter det. Det förlänger även livslängden på maskinen. Men hur gör man egentligen för att rengöra dem?\\ Det är nice att rengöra gejderna, maskinen går så lätt och fint efter det. Det förlänger även livslängden på maskinen. Men hur gör man egentligen för att rengöra dem?\\
 Kör släden till ett ytterstläge, ex så långt åt höger du kan. Ta sedan ett papper och torka bort smutsig olja som ligger på gejderna.\\ Kör släden till ett ytterstläge, ex så långt åt höger du kan. Ta sedan ett papper och torka bort smutsig olja som ligger på gejderna.\\
 Använd eventuellt lacknafta om det är riktigt smutsigt.\\ Använd eventuellt lacknafta om det är riktigt smutsigt.\\
-Ta sedan fram en oljekanna och applicera ny olja på gejderna, kör sedan släden till motsatt ytterstläge. Repetera tills det är helt rent, kan vara jobbigt om det är massa skärvätska i oljan.+Ta sedan fram en oljekanna och applicera ny olja på gejderna, kör sedan släden till motsatt ytterstläge. Repetera tills det är helt rent, kan vara jobbigt om det är massa skärvätska i oljan.\\  
 + 
 +**När du smort upp dem se till att de inte är i ett oljebad utan bara smorda.** Smorda innebär att det finns en tunn film av olja som inte kommer rinna av. Onödigt mycke olja gör att det bara fastnar skit i istället för att smörja.
  
 ===Smörjning av maskinen=== ===Smörjning av maskinen===
user/kurser/svarv.1599728154.txt.gz · Last modified: 2020/09/10 08:55 by eta