User Tools

Site Tools


user:ny_medlemsportal:farnellbestaellningsmodul

FIXME Modul ur bruk

Farnellbeställningsmodul

Features:

  • Kontroll av tidigare beställningar - har medlemmen betalt senaste fakturan?
  • Beställningsformulär på portalen
  • Sammanställer beställningar åt materialaren som sedan pushar till Iman
  • Integrering med bokföringsprogram? För att förenkla fakturing och bokföring.

länk till Farnells registrering för api access https://partner.element14.com/member/register

Exempel API-request: https://api.element14.com/catalog/products?callInfo.responseDataFormat=JSON&term=id:1895211&storeInfo.id=se.farnell.com&callInfo.apiKey=z8fqc2y2763yfx73n4xvuva2 (Sahlins API key, be gentle: max 2 req/sec & max 1000 req/day)

user/ny_medlemsportal/farnellbestaellningsmodul.txt · Last modified: 2021/10/15 09:47 by eta