User Tools

Site Tools


user:ny_medlemsportal:praktikaliteter

Praktikaliteter

Ska ett CMS system användas? Om så är fallet, vilket. Samt vilket utvecklingspråk

Hur ska infrastruktur organiseras?

 • VPS → fördel när det gäller backup men kostar pengar
 • VM
 • Fysisk burk → typ gratis men riskerar crash & burn precis som förra systemet

GUD

GUD är Chalmers studentkårs IT-avdelning. De hostar exempelvis eta.chalmers.se och administrerar alla grejer som rör hosting-frågor kring hemsidan.

Implementation

Förslag NodeJS som backend (JavaScript)

För:

 • Bokstavligt talat byggt för webbapplikationer
 • Långtidssupport: det används garanterat aktivt om 5 år och med stor sannolikhet om 10 år (bra för kontinuitet)
 • JavaScript är lätt och roligt
 • Enormt (världens största) ekosystem för plugins: NMP (Node Package Manager), kan du fantisera upp det finns det med 90% sannolikhet
 • Naturlig integrering med JSON vilket i stort sett alla vettiga API stödjer

Emot:

 • Kräver applikationsserver (en linuxdistro som kan köra Node-klienten)
 • Vi måste skriva stora delar av backend-koden själva till skillnad från ett “färdigt” CMS där man i stort sett bara moddar frontend

Förslag Django som backend (Python)

För:

 • Traditionellt MVC-framework
 • Python
 • Konventioner → a.k.a. mindre risk att man bygger konstiga och svårbegripliga lösningar
 • Mindre backend-pill i förhållande till NodeJS
 • Mycket populärt och välanvänt: långtidssupport 5-10 år
 • Mycket dokumentation och how to's på nätet

Emot:

 • Kräver också applikationsserver
 • Säkert fler nackdelar

Förlag Flask (Python)

För:

 • Mikro-ramverk (väldigt lättviktigt)
 • Man får välja själv vilka komponenter man vill inkludera (t.ex adminmodul)
 • Få/inga konventioner → full kontroll
 • Python

Emot:

 • Mycket färre plugins än Django och Node
 • Få/inga konventioner innebär potentiellt svårbegripliga hemsnickrade lösningar
user/ny_medlemsportal/praktikaliteter.txt · Last modified: 2018/04/04 23:44 (external edit)