User Tools

Site Tools


user:nyckellista

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

user:nyckellista [2021/04/29 11:58] (current)
zckub Skapad och fixat länkar så den inte är utan familj.
Line 1: Line 1:
 +====== Nyckellista======
 + 
 +
 +
 +===== Vad är det här? =====
 +Detta är tänkt som en allmän dokumentationshemsida för nyckeljobb som ska inte är klara, eller som styrelsen vill ska bli gjorda. Om du vill se redan gjorda Nyckeljobb hittar du dem [[user:​faerdiganyckeljobb|här]]. När du har gjort ett jobb så flyttas det över till [[user:​faerdiganyckeljobb|Färdig sidan]] där du beskriver vem och lite vad. Den här listan måste kompletteras FIXME
 +
 +===== Listan ===== 
 +FIXME
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
  
user/nyckellista.txt · Last modified: 2021/04/29 11:58 by zckub