User Tools

Site Tools


user:nyckellista

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:nyckellista [2022/08/19 16:35]
zckub [Listan]
user:nyckellista [2022/08/19 16:50] (current)
zckub [Listan]
Line 9: Line 9:
 FIXME FIXME
  
-  * **Gör en nollbricka** -En nollbricka att dela ut på mottagningen, nått som ETA kan dela ut. Designa och etsa en prototyp. Om Nyckeljobbare ∩ Nollan så får de behålla prototypen om de vill. +  * **Gör en nollbricka** -En nollbricka att dela ut på mottagningen, nått som ETA kan dela ut. Designa och etsa en prototyp. Om "Nyckeljobbare∩ "Nollanså får de behålla prototypen om de vill. 
-  * **Bevara radiodiplom** Det ligger en massa gamla diplom fårn tävlingar i skrubben fatt bevara dessa flr att motstå tiden krafter. Nyclekeljobbaren i fråga skulle då på lämpligt sätt se till att de motstår beröring och korrosion. Förslagsvis Laminering. +   
-  * **Brölare för öppna fönster** - Då  förnsterna ibland lämnas öppna när folk går från ETA kan något högljutt tjuta om man glömmer att stänga fönstrerna och stänger av huvudströmmen. +  * **Bevara radiodiplom** Det ligger en massa gamla diplom från tävlingar i skrubben fatt bevara dessa flr att motstå tiden krafter. Nyclekeljobbaren i fråga skulle då på lämpligt sätt se till att de motstår beröring och korrosion. Förslagsvis Laminering./David 
-  * **Fixa klockan över verkstadsdörren** - Det skule vara kul om kockan ovanför verkstadsdörren fungerade. Just nu är den inte programerad. I den sitter en ATmega128PU (tror jag) som går att programera i C eller Arduino. Klockan i fråga skall ta emot klockslaget via CAN som finns framdraget. Vi har CANmoduler och det sitter i en redan +   
-  * **Fixa kaffeblandaren I verkstaden** När man är i verkstaden kan det vara svårt att höra när kaffet är klart. Därför borde det finnas något som indikerar detta därinne. Förslagviss saftblandare(kaffeblandare) Eventuellt fel: CAN sladden och ström behövs +  * **Brölare för öppna fönster** - Då  fönsterna ibland lämnas öppna när folk går från ETA kan något högljutt tjuta om man glömmer att stänga fönstrerna och stänger av huvudströmmen. 
-  * **Inventera resistorer och kondensatorer** -- Resistorer och komponenter är utdaterat Både hålmpnt och SMD. Skriva upp vilkastorlekar som saknas, och ge lista till marerialare.+   
 +  * **Fixa klockan över verkstadsdörren** - Det skulle vara kul om klockan ovanför verkstadsdörren fungerade. Just nu är den inte programmerad. I den sitter en ATmega128PU (tror jag) som går att programmera i C eller Arduino. Klockan i fråga skall ta emot klockslaget via CAN som finns framdraget. Vi har CANmoduler och det sitter i en redan./David 
 +   
 +  * **Fixa kaffeblandaren I verkstaden** När man är i verkstaden kan det vara svårt att höra när kaffet är klart. Därför borde det finnas något som indikerar detta därinne. Förslagsvis saftblandare(kaffeblandare) Eventuellt fel: CAN sladden och ström behövs /David 
 +   
 +  * **Inventera resistorer och kondensatorer** -- Resistorer och komponenter är utdaterat Både hålmont och SMD. Skriva upp vilka storlekar som saknas, och ge lista till marerialare./Erik  
 +  
   * **Gör ordning i grå skåpet i verkstaden** - Allt ligger i oårdning, det hade varit nice med flera mindre grunda hylla för att ställa de små lådorna på. En nyckeljobbare skulle kunna göra flera mindre hyllor och fästa em i skåpet.   * **Gör ordning i grå skåpet i verkstaden** - Allt ligger i oårdning, det hade varit nice med flera mindre grunda hylla för att ställa de små lådorna på. En nyckeljobbare skulle kunna göra flera mindre hyllor och fästa em i skåpet.
-  * **Bättre förfaring för pick'n'placern** -oklart om det behövs +   
-  * **Grafisk interface för CAN** Huvudväer varje gång man pillar med CANet, skulle vara nice med en terminal eller dylikt där man kan se de senaste medelanderna, vilka noder som skickar och när de senast gjort det. Samt möjligthet att kunna skicka egna paket därifrån+  * **Bättre förvaring för pick'n'placern** -oklart om det behövs 
 +   
 +  * **Grafisk interface för CAN** Huvudvärk varje gång man pillar med CANet, skulle vara nice med en terminal eller dylikt där man kan se de senaste medelanderna, vilka noder som skickar och när de senast gjort det. Samt möjlighet att kunna skicka egna paket därifrån 
 +  
   * **Antennstyrning** [[user:radio:antennstyrning|Antennstyrning]] FIXME, vad menas?   * **Antennstyrning** [[user:radio:antennstyrning|Antennstyrning]] FIXME, vad menas?
- * **Köcksfix** - ETAs soffbord borde slipas och oljas in, samt växterna behöver nya krukor.+   
 +  * **Köcksfix** - ETAs soffbord borde slipas och oljas in, samt växterna behöver nya krukor. 
 + 
  
  
  
  
user/nyckellista.txt · Last modified: 2022/08/19 16:50 by zckub