User Tools

Site Tools


user:projekt

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

user:projekt [2018/04/04 23:41] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Projekt ======
 +Här kan du som medlem länka till erat projekt som går i ETA:s anda.\\
 +Skriv dit länk och en liten beskrivning till vad det är för roligt projekt.\\
 +Givetvis kan projektet läggas in i wikin under userspacet //​user:​projekt//​.\\
 +
 +===== HomeAutomation =====
 +[[http://​projekt.auml.se/​]]\\
 +Ett projekt där några galningar försöker automatisera sitt hem.\\
 +Detta med hjälp av tex AVR mega168 och en CAN-buss.\\
 +
 +===== UV-framkallningsbox =====
 +senare länk till sida med bilder och lite text om boxen
 +
 +===== SMD värmeplatta =====
 +senare länk till sida med bilder och lite text om plattan
 +
 +===== CNC-fräs =====
 +Här borde vår vice ordf. stoppa in lite info
  
user/projekt.txt · Last modified: 2018/04/04 23:41 (external edit)