User Tools

Site Tools


user:radio

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
user:radio [2019/02/12 19:02]
eta
user:radio [2020/01/05 10:08]
eta added FT-8 link // HANK
Line 11: Line 11:
  
 ===== SK6AB ===== ===== SK6AB =====
-På ETAportalen går det att läsa mer om SK6AB\\ +<del>På ETAportalen går det att läsa mer om SK6AB\\ 
-[[https://www.eta.chalmers.se/index.php?include=about.sk6ab]]+[[https://www.eta.chalmers.se/index.php?include=about.sk6ab]]</del>
  
-==== QSL ====+===== QSL =====
 [[user:radio:qsl-via-sk6ab]] \\ [[user:radio:qsl-via-sk6ab]] \\
 För de som vill ha sina QSL via SK6AB kikar på ovanstående länk eller kontaktar styrelsen på eta@eta.chalmers.se \\ För de som vill ha sina QSL via SK6AB kikar på ovanstående länk eller kontaktar styrelsen på eta@eta.chalmers.se \\
 +
 +===== Lyssna =====
 +[[user:radio:Lyssna]] \\
 +Här finns en lista över intressanta frekvenser att lyssna på. Saknas något roligt att lyssna på? Lägg till det i listan! 
 + \\
 +
  
 ===== Utrustning ===== ===== Utrustning =====
Line 23: Line 29:
 [[user:radio:radioshack]] -- Hörnan med all radioutrustning längst in i vår lokal\\ [[user:radio:radioshack]] -- Hörnan med all radioutrustning längst in i vår lokal\\
  
 +[[user:radio:ft8]] -- Hur man kör FT-8 på ETA \\
  
 ===== Projekt ===== ===== Projekt =====
 [[user:radio:antennstyrning]], styra antenn mha CAN-buss.\\ [[user:radio:antennstyrning]], styra antenn mha CAN-buss.\\
 [[user:radio:Sattelitmottagning med Raspberry Pi och RTL-SDR]] [[user:radio:Sattelitmottagning med Raspberry Pi och RTL-SDR]]
 +[[user:radio:contest| tävlingar för den intresserade]]
  
  
user/radio.txt · Last modified: 2020/01/05 10:09 by eta