User Tools

Site Tools


user:radio

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
user:radio [2019/02/12 19:02]
eta
user:radio [2020/01/05 10:09]
eta [Projekt]
Line 11: Line 11:
  
 ===== SK6AB ===== ===== SK6AB =====
-På ETAportalen går det att läsa mer om SK6AB\\ +<del>På ETAportalen går det att läsa mer om SK6AB\\ 
-[[https://www.eta.chalmers.se/index.php?include=about.sk6ab]]+[[https://www.eta.chalmers.se/index.php?include=about.sk6ab]]</del>
  
-==== QSL ====+===== QSL =====
 [[user:radio:qsl-via-sk6ab]] \\ [[user:radio:qsl-via-sk6ab]] \\
 För de som vill ha sina QSL via SK6AB kikar på ovanstående länk eller kontaktar styrelsen på eta@eta.chalmers.se \\ För de som vill ha sina QSL via SK6AB kikar på ovanstående länk eller kontaktar styrelsen på eta@eta.chalmers.se \\
 +
 +===== Lyssna =====
 +[[user:radio:Lyssna]] \\
 +Här finns en lista över intressanta frekvenser att lyssna på. Saknas något roligt att lyssna på? Lägg till det i listan! 
 + \\
 +
  
 ===== Utrustning ===== ===== Utrustning =====
Line 23: Line 29:
 [[user:radio:radioshack]] -- Hörnan med all radioutrustning längst in i vår lokal\\ [[user:radio:radioshack]] -- Hörnan med all radioutrustning längst in i vår lokal\\
  
 +[[user:radio:ft8]] -- Hur man kör FT-8 på ETA \\
  
 ===== Projekt ===== ===== Projekt =====
 [[user:radio:antennstyrning]], styra antenn mha CAN-buss.\\ [[user:radio:antennstyrning]], styra antenn mha CAN-buss.\\
-[[user:radio:Sattelitmottagning med Raspberry Pi och RTL-SDR]]+[[user:radio:Sattelitmottagning med Raspberry Pi och RTL-SDR]] \\ 
 +[[user:radio:contest| tävlingar för den intresserade]] \\
  
  
user/radio.txt · Last modified: 2020/01/05 10:09 by eta