User Tools

Site Tools


user:radio

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
user:radio [2019/09/19 19:16]
eta [QSL]
user:radio [2019/09/19 19:19]
eta [Lyssna]
Line 18: Line 18:
 För de som vill ha sina QSL via SK6AB kikar på ovanstående länk eller kontaktar styrelsen på eta@eta.chalmers.se \\ För de som vill ha sina QSL via SK6AB kikar på ovanstående länk eller kontaktar styrelsen på eta@eta.chalmers.se \\
  
-==== Lyssna ==== +===== Lyssna ===== 
- +[[user:radio:Lyssna]] \\ 
-[[user:Lyssna]]\\ +Här finns en lista över intressanta frekvenser att lyssna på. Saknas något roligt att lyssna på? Lägg till det i listan! 
-Här finns en lista över intressanta frekvenser att lyssna på. +
  \\  \\
- 
- 
  
  
user/radio.txt · Last modified: 2020/01/05 10:09 by eta