User Tools

Site Tools


user:radio:antennpark

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:radio:antennpark [2020/02/18 19:51]
user
user:radio:antennpark [2020/02/18 19:53] (current)
user
Line 30: Line 30:
 === Funktion === === Funktion ===
 Används för [[user:​radio:​radioshack#​icom_ic-r7000|scannern]]. Scannern är en ICOM IC-R7000 som kan ta emot 25 till 999 och 1025 till 2000 MHz.\\ Används för [[user:​radio:​radioshack#​icom_ic-r7000|scannern]]. Scannern är en ICOM IC-R7000 som kan ta emot 25 till 999 och 1025 till 2000 MHz.\\
-Bland annat lyssna på spårvagnar,​ räddningstjänst,​ taxi, P3, trådlösa telefoner som inte är dect och annat skoj.<​del>​ En preamp sitter också alldeles efter antennen för att förstärka de svaga signalerna</​del>​. (Preamp dog, vi försöker bygga en ny snart(TM)//​Hank/​SA6JKK 2020-02 )+Bland annat lyssna på spårvagnar,​ räddningstjänst,​ taxi, P3, trådlösa telefoner som inte är dect och annat skoj.<​del>​ En preamp sitter också alldeles efter antennen för att förstärka de svaga signalerna</​del>​. (Preamp dog, vi försöker bygga en ny snart(TM)/​Hank/​SA6JKK 2020-02 )
  
  
-===== Kallebolen ​ =====+===== Kallebolen ​ ===== 
  
 {{:​user:​radio:​kallebol2.png?​400|}}\\ {{:​user:​radio:​kallebol2.png?​400|}}\\
Line 45: Line 45:
  
  
-===== Double Cross dipole Antennen ===== +===== Double Cross dipole Antennen =====
 [[user:​radio:​DCA|DCA]]\\ [[user:​radio:​DCA|DCA]]\\
-inte installerad än+inte installerad än\\
  
-====== Tidigare antenner ======+====== Tidigare antenner ====== ​
  
 Antenninstallationer som tidigare existerat. Antenninstallationer som tidigare existerat.
user/radio/antennpark.txt · Last modified: 2020/02/18 19:53 by user