User Tools

Site Tools


user:radio:gula-antennen

This is an old revision of the document!


Märningar av 'Gula antennen' gjord av JKK 2020-01
Åter till antennpark

Freq: VSWR:
1.8 MHz 5.8
2.0 MHz 6.1
2.2 MHz 5.6
2.4 MHz 5.0
2.6 MHz 5.0
2.8 MHz 8.1
3.0 MHz 5.1
3.2 MHz 5.5
3.4 MHz 5.4
3.6 MHz 4.7
3.8 MHz 4.4
4.0 MHz 4.2
4.2 MHz 4.0
4.5 MHz 4.4
5.0 MHz 4.0
5.5 MHz 3.8
6.0 MHz 4.2
6.5 MHz 4.0
7.0 MHz 4.0
7.5 MHz 4.0
8.0 MHz 3.4
8.5 MHz 3.3
9.0 MHz 3.0
9.5 MHz 2.8
10 MHz 3.1
11 MHz 3.3
12 MHz 3.4
13 MHz 3.0
14 MHz 2.6
15 MHz 3.1
16 MHz 3.2
17 MHz 3.3
18 MHz 2.9
19 MHz 2.1
20 MHz 2.6
21 MHz 2.9
22 MHz 2.9
24 MHz 2.1
26 MHz 2.5
28 MHz 2.1
30 MHz 2.3
32 MHz 2.3
34 MHz 1.9
36 MHz 2.1
38 MHz 1.9
40 MHz 1.9
42 MHz 1.9
44 MHz 2.0
46 MHz 1.8
48 MHz 1.8
50 MHz 1.8
55 MHz 2.0
60 MHz 1.8
65 MHz 1.7
70 MHz 1.8
75 MHz 1.9
80 MHz 1.9
85 MHz 1.7
90 MHz 1.8
95 MHz 1.9
100 MHz 1.8
104.6 MHz 1.1
105 MHz 1.3
110 MHz 1.6
115 MHz 1.5
120 MHz 1.2
125 MHz 1.3
130 MHz 1.0 (61 ohm)
133 MHz 1.4
135 MHz 1.1
138 MHz 1.5
140 MHz 1.1
144 MHz 1.3
145 MHz 1.2
146 MHz 1.1
150 MHz 1.4
155 MHz 1.5
160 MHz 1.4
165 MHz 1.4
170 MHz 1.5
175 MHz 1.5

user/radio/gula-antennen.1580487454.txt.gz · Last modified: 2020/01/31 16:17 by eta