User Tools

Site Tools


user:radio:kallebol

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
user:radio:kallebol [2020/09/24 08:12]
eta
user:radio:kallebol [2020/09/24 08:37]
eta
Line 1: Line 1:
 =====Kallebol!===== =====Kallebol!=====
 Monterad ovanpå DoITs lunchrums fläktrum bor detta ståtliga gerät!\\ Monterad ovanpå DoITs lunchrums fläktrum bor detta ståtliga gerät!\\
-{{:user:radio:kallebol2.png?400|}}\\+{{:user:radio:kallebol2.png?400|Bild från 2007? innan ombyggnad}}\\
 Under ETAs vårliga höstmöte 2020 röstades det igenom en motion av DGJ för att avsätta 10'000 Kassörenheter för att göra den brukbar. Med brukbar menas snurra och ha sig, samt lyssna och sådant. \\ Under ETAs vårliga höstmöte 2020 röstades det igenom en motion av DGJ för att avsätta 10'000 Kassörenheter för att göra den brukbar. Med brukbar menas snurra och ha sig, samt lyssna och sådant. \\
 +
 +{{:user:radio:kallebol_render1.png?400|Rendering}}\\
 +Förslag på uppbyggnad av kallebolen anno augusti 2020
  
 === Vidhastighet === === Vidhastighet ===
 [[http://wd.cfab.chalmers.se/pages/station/graph.php|CF har en vindmätare]] Av ögnande på den så kommer vindbyar upp i ca 25m/s när det blåser mycket, 10m/s genomsnitt. ca 4-3m/s när det blåser måttligt. Det blåser upp till 22m/s ca en gång i månaden ser det ut som så att förankra Kallebolen för sådanna företeelser känns orimligt.\\ [[http://wd.cfab.chalmers.se/pages/station/graph.php|CF har en vindmätare]] Av ögnande på den så kommer vindbyar upp i ca 25m/s när det blåser mycket, 10m/s genomsnitt. ca 4-3m/s när det blåser måttligt. Det blåser upp till 22m/s ca en gång i månaden ser det ut som så att förankra Kallebolen för sådanna företeelser känns orimligt.\\
  
-=== Hållfasthet ===+=== Uppbyggnad/mekanik === 
 +Om du läser detta i framtiden, notera att alla mått på ritningar stämmer inte. Framförallt hålen i kugghjulen.\\ 
 Specifikationen som sattes upp krävde 1kNm i maximalt vridmoment pga blåst med mera. Ett kuggpar på z1=114 z2=31 sattes upp med modul=4 och 40mm kuggbredd. Teroretiskt skall detta klara 1.2kNm innan utmattning. Kuggarna är i C40 stål och axeltappen som fäster z1 är C65e. Tappen är lagrad i ett '6215 2Z C3 Kullager' från SKF. Specifikationen som sattes upp krävde 1kNm i maximalt vridmoment pga blåst med mera. Ett kuggpar på z1=114 z2=31 sattes upp med modul=4 och 40mm kuggbredd. Teroretiskt skall detta klara 1.2kNm innan utmattning. Kuggarna är i C40 stål och axeltappen som fäster z1 är C65e. Tappen är lagrad i ett '6215 2Z C3 Kullager' från SKF.
 +{{:user:radio:kugg_bankad.jpg?400|Kul med kugg}}
 +Hur kugghjulen med tapp och lager ser ut i omonterat stadie.
 +
  
  
user/radio/kallebol.txt · Last modified: 2021/06/02 11:31 by eta