User Tools

Site Tools


user:regler

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
user:regler [2018/12/20 15:32]
user [Verkstaden]
user:regler [2018/12/20 16:13]
user
Line 1: Line 1:
 {{etalogo.gif|}} {{etalogo.gif|}}
 ====== Ordningsregler ====== ====== Ordningsregler ======
 +[[user:stadning|städning]]\\
 +[[user:diskguide|diska]]\\
 +[[user:reglerverkstaden|verksdagsregler]]
  
  
Line 7: Line 10:
   * Går något sönder, tala om det för någon i styrelsen, eller skriv en lapp med namn och vad som har hänt och fäst den på dörren till skrubben. Vi vill inte hänga dig, utan itället vill vi kunna reparera eller köpa in nytt när något pajjar.\\   * Går något sönder, tala om det för någon i styrelsen, eller skriv en lapp med namn och vad som har hänt och fäst den på dörren till skrubben. Vi vill inte hänga dig, utan itället vill vi kunna reparera eller köpa in nytt när något pajjar.\\
   * Komponenter är fria, men tag med omsorg. Det är inte okej att plocka hem 20 st 100uF-kondringar bara för att man kan. \\   * Komponenter är fria, men tag med omsorg. Det är inte okej att plocka hem 20 st 100uF-kondringar bara för att man kan. \\
-  * Betala för dig! Tar du något ur kylen, köper laminat eller OH-papper så betalar du direkt eller "blippar" om du har konto\\+  * Betala för dig! Tar du något ur kylen, laminateller 3d-printar. Finns en Izettle i bokhyllan. Annars kan du kasta pengar på kassören.
  
 ==== Spårvagnen ==== ==== Spårvagnen ====
user/regler.txt · Last modified: 2018/12/20 16:34 by user