User Tools

Site Tools


user:regler

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
user:regler [2018/12/20 15:34]
user [Generella regler]
user:regler [2018/12/20 16:13]
user
Line 1: Line 1:
 {{etalogo.gif|}} {{etalogo.gif|}}
 ====== Ordningsregler ====== ====== Ordningsregler ======
 +[[user:stadning|städning]]\\
 +[[user:diskguide|diska]]\\
 +[[user:reglerverkstaden|verksdagsregler]]
  
  
Line 13: Line 16:
   * [[user:diskguide|Hur man diskar]]   * [[user:diskguide|Hur man diskar]]
  
- 
-==== Verkstaden ==== 
-Till [[user:verkstad|verksdagen]] som detta berör.\\ 
-  * Halte sich ruhig! Ta det lungt, annars skadar du dig själv, dina vänner och utrustningen!\\ 
-  * Inget högljudt arbete före kl 17:00 på vardagar pågrund av gnällrövar under. Efteråt uppmuntras tungt artelleri. 
-  * Använd ingenting som du inte vet hur du hanterar. Främst för att du kommer att klanta dig och förstöra maskinen/verktyget/vad du än använder. Var inte rädd att fråga någon om hur saker och ting fungerar om du är osäker. \\ 
-  * CNC-fräsen är extra olaglig att använda om du inte har fått lov. Den och alla tillbehör är jättedyra, och går lätt sönder. \\ 
-  * Vid användning av saker som roterar snabbt bör du inte ha nedsläppt hår, långa ärmar ect. Du kan dö! 
-  * Drick inte kemikalierna. Många är farliga och skall hanteras med förnuft!\\ 
-  * Blanda inte grogg med etsvätskan! \\ 
-  * Städa efter dig! vertyg kan få fötter och göra uppror vid onödning framlämning i damm. 
- 
- 
-== När du är färdig - städa efter dig, både för maskinernas och andra medlemmarnas skull! == 
  
user/regler.txt · Last modified: 2018/12/20 16:34 by user