User Tools

Site Tools


user:regler

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
user:regler [2018/12/20 16:12]
user
user:regler [2018/12/20 16:34]
user
Line 1: Line 1:
-{{etalogo.gif|}}+{{etalogo.gif}}
 ====== Ordningsregler ====== ====== Ordningsregler ======
-[[user:reglerverkstaden|värksdagsregler]]+[[user:stadning|städning]]\\ 
 +[[user:diskguide|diska]]\\ 
 +[[user:reglerverkstaden|verksdagsregler]] 
  
 ==== Generella regler ==== ==== Generella regler ====
Line 12: Line 15:
   * Diska alltid efter dig! Det är jättetrevligt att du vill äta här, men diska då efter dig. \\   * Diska alltid efter dig! Det är jättetrevligt att du vill äta här, men diska då efter dig. \\
   * [[user:diskguide|Hur man diskar]]   * [[user:diskguide|Hur man diskar]]
- 
- 
  
  
user/regler.txt · Last modified: 2018/12/20 16:34 by user