User Tools

Site Tools


user:regler

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
user:regler [2018/12/20 16:13]
user
user:regler [2018/12/20 16:34]
user
Line 1: Line 1:
-{{etalogo.gif|}}+{{etalogo.gif}}
 ====== Ordningsregler ====== ====== Ordningsregler ======
-[[user:stadning|städning]] +[[user:stadning|städning]]\\ 
-[[user:diskguide|diska]]+[[user:diskguide|diska]]\\
 [[user:reglerverkstaden|verksdagsregler]] [[user:reglerverkstaden|verksdagsregler]]
  
Line 16: Line 16:
   * [[user:diskguide|Hur man diskar]]   * [[user:diskguide|Hur man diskar]]
  
- 
-==== Verkstaden ==== 
-Till [[user:verkstad|verksdagen]] som detta berör.\\ 
-  * Halte sich ruhig! Ta det lungt, annars skadar du dig själv, dina vänner och utrustningen!\\ 
-  * Inget högljudt arbete före kl 17:00 på vardagar pågrund av gnällrövar under. Efteråt uppmuntras tungt artelleri. 
-  * Använd ingenting som du inte vet hur du hanterar. Främst för att du kommer att klanta dig och förstöra maskinen/verktyget/vad du än använder. Var inte rädd att fråga någon om hur saker och ting fungerar om du är osäker. \\ 
-  * CNC-fräsen är extra olaglig att använda om du inte har fått lov. Den och alla tillbehör är jättedyra, och går lätt sönder. \\ 
-  * Vid användning av saker som roterar snabbt bör du inte ha nedsläppt hår, långa ärmar ect. Du kan dö! 
-  * Drick inte kemikalierna. Många är farliga och skall hanteras med förnuft!\\ 
-  * Blanda inte grogg med etsvätskan! \\ 
-  * Städa efter dig! vertyg kan få fötter och göra uppror vid onödning framlämning i damm. 
- 
- 
-== När du är färdig - städa efter dig, både för maskinernas och andra medlemmarnas skull! == 
  
user/regler.txt · Last modified: 2018/12/20 16:34 by user