User Tools

Site Tools


user:regler

This is an old revision of the document!


Ordningsregler

Till verksdagen som detta berör.

Generella regler

 • Städa alltid efter dig! Har du plockat fram något, ställer du tillbaks det på samma plats.
 • Går något sönder, tala om det för någon i styrelsen, eller skriv en lapp med namn och vad som har hänt och fäst den på dörren till skrubben.

Vi vill inte hänga dig, utan kunna reparera eller köpa in nytt när något pajjar.

 • Komponenter är fria, men tag med omsorg. Det är inte okej att plocka hem 20 st 100uF-kondringar bara för att man kan.
 • Betala för dig! Tar du något ur kylen, köper laminat eller OH-papper så betalar du direkt eller “blippar” om du har konto.

Spårvagnen

 • Diska alltid efter dig! Det är jättetrevligt att du vill äta här, men diska då efter dig.

Verkstaden

 • Halte sich ruhig! Ta det lungt, annars skadar du dig själv, dina vänner och utrustningen!
 • Använd ingenting som du inte vet hur du hanterar. Främst för att du kommer att klanta dig och förstöra maskinen/verktyget/vad du än använder. Var inte rädd att fråga någon om hur saker och ting fungerar om du är osäker.
 • CNC-fräsen är extra olaglig att använda om du inte har fått lov. Den och alla tillbehör är jättedyra, och går lätt sönder.
 • Vid användning av saker som roterar snabbt bör du inte ha nedsläppt hår, långa ärmar ect. Du kan dö!
 • Drick inte kemikalierna. Många är farliga och skall hanteras med förnuft!
 • Blanda inte grogg med etsvätskan!
 • Städa efter dig! vertyg kan få fötter och göra uppror vid onödning framlämning i damm.
När du är färdig - städa efter dig, både för maskinernas och andra medlemmarnas skull!
user/regler.1545319768.txt.gz · Last modified: 2018/12/20 15:29 by user