User Tools

Site Tools


user:reklamarr

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

user:reklamarr [2018/04/04 23:41] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== ETA ska synas! ======
 +Här är lite bös om vad ETA med styrelsen i spetsen ska göra för att synas mera.
  
 +===== Nollning =====
 +
 +==== Chalmersrundvandring ====
 +Datum: 22/8\\
 +Tid: ?\\
 +De kommer i små lämmeltåg,​ då måste vi ha något att sysselsätta de små djuren med.\\
 +
 +==== Lunch ====
 +Datum: ?\\
 +Tid: ?\\
 +En dag då ETA säljer lunch billigt i Kajsabaren och samtidigt informerar om vad vi är för ena tokar\\
 +
 +===== Robotföreningen =====
 +Någon slags symbios mellan ETA och Chalmers Robotförening. Vi har spetskompetensen inom elektronikbiten,​ de har bredden. Framförallt av medlemmar från många sektioner.
 +
 +===== Lindholmen =====
 +==== Inför nollningsperioden ====
 +Sätta upp posters på befintliga anslagstavlor\\
 +Ordförande spikar upp\\
 +
 +==== Efter nollning ====
 +Då allt lugnat ner sig och folk har hunnit smälta allt nytt\\
 +Skicka ut ett mail med information till diverse maillistor (om dessa finns kvar)\\
 +Ordförande vet vad som ska göras\\
user/reklamarr.txt · Last modified: 2018/04/04 23:41 (external edit)