User Tools

Site Tools


user:ssa_login

This is an old revision of the document!


SSA login

För att logga in som medlem används callsign (SK6AB) och medlemsnummer som står på baksidan av QTC-tidningen, för närvarande: 106839

HamShop

E-postadress: eta@eta.chalmers.se
Lösenord: 106839

user/ssa_login.1522885299.txt.gz · Last modified: 2018/04/04 23:41 by 127.0.0.1