User Tools

Site Tools


user:tidningar

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
user:tidningar [2018/04/04 23:41]
127.0.0.1 external edit
user:tidningar [2019/09/19 13:20]
eta [Kalle Anka] edit/Hank
Line 16: Line 16:
 ===== Kalle Anka ===== ===== Kalle Anka =====
 [[http://www.tidningsbutiken.se/tidningen-kalle-anka.asp?gclid=COPJ38qNlI4CFQMfEgodsyxrEA|Kalle Anka]]\\ [[http://www.tidningsbutiken.se/tidningen-kalle-anka.asp?gclid=COPJ38qNlI4CFQMfEgodsyxrEA|Kalle Anka]]\\
-Jepp. Kommer varje vecka till lokalen, och är en del av vår viktiga verksamhet.+Brukade komma varje vecka. Nu finns dem lagrade på toaletten för medlemmarnas förnöjelse.
  
 +
 +
 +
 +===== Sektionstidningar ======
 +Det finns oftast en och en annan sektionstidning här uppe. Antagligen någon bitter chefzredaktör som är stolta översina barn eller något.
user/tidningar.txt · Last modified: 2019/09/19 13:20 by eta