User Tools

Site Tools


user:tidningar

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:tidningar [2018/12/20 15:35]
user
user:tidningar [2019/09/19 13:20]
eta [Kalle Anka] edit/Hank
Line 16: Line 16:
 ===== Kalle Anka ===== ===== Kalle Anka =====
 [[http://www.tidningsbutiken.se/tidningen-kalle-anka.asp?gclid=COPJ38qNlI4CFQMfEgodsyxrEA|Kalle Anka]]\\ [[http://www.tidningsbutiken.se/tidningen-kalle-anka.asp?gclid=COPJ38qNlI4CFQMfEgodsyxrEA|Kalle Anka]]\\
-Jepp. Kommer varje vecka till lokalen, och är en del av vår viktiga verksamhet.+Brukade komma varje vecka. Nu finns dem lagrade på toaletten för medlemmarnas förnöjelse. 
 + 
  
  
 ===== Sektionstidningar ====== ===== Sektionstidningar ======
 Det finns oftast en och en annan sektionstidning här uppe. Antagligen någon bitter chefzredaktör som är stolta översina barn eller något. Det finns oftast en och en annan sektionstidning här uppe. Antagligen någon bitter chefzredaktör som är stolta översina barn eller något.
user/tidningar.txt · Last modified: 2019/09/19 13:20 by eta