User Tools

Site Tools


user:todo

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
user:todo [2018/12/20 14:38]
user [ETA-wikin]
— (current)
Line 1: Line 1:
-====== Medlems-TODO ====== 
-Här kan lata medlemmar skriva vad som behöver göras.\\ 
-Icke-lata medlemmar ser till att sådant fixas direkt.\\ 
  
-//Exempel// 
- 
- 
-** Tvätta ka$$ören **\\ 
-Han är smutsig\\ 
-/eqlazer 
- 
-===== Spårvagnen ===== 
- 
-===== Verkstaden ===== 
- 
-===== ETA-portalen ===== 
- 
-===== ETA-wikin ===== 
-fixa bättre struktur\\ 
-lägg till mer sidor 
user/todo.1545316706.txt.gz · Last modified: 2018/12/20 14:38 by user