User Tools

Site Tools


user:vaxter

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

user:vaxter [2018/04/04 23:41]
user:vaxter [2018/04/04 23:41] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Växter ======
 +Sånadär gröna saker som av någon oförklarlig anledning dyker upp i lokalen titt som tätt.
  
 +
 +
 +Växterna bör vattnas med jämna mellanrum för att kunna underhålla sina livsuppehållande system. Utan vatten dör de helt enkelt. Undantag Vice ordförande lateralis som endast behöver blask och färdigmat, vilket växten själv kan förse sig med.
 +
 +==== Doktoranddräparen ====
 +Får sin näring genom att förbruka doktorander. Doktoranden lockas av växtens söta sekret (s.k. nektar) och berusas av densamma. Doktoranden ramlar sedan ner i bägaren och drunknar i syrligheten. Därefter löses doktoranden upp och blir till näring åt växten.\\
 +
 +{{user:​pict2229.jpg?​400}}
 +[[http://​www.carnivo.se/​nepenthes.html]]
 +
 +==== Klätterväxt vobiscus ====
 +Dödar dig lätt med sina brutala tentakler om du inte städar och diskar efter dig! \\
 +
 +{{user:​pict2231.jpg?​400}}
 +
 +==== Jucka-jucka-palmen Jucka ====
 +Gillar att jucka, tydligen. Juckar med dig om inte villkoren disk och städ uppfylls. \\
 +
 +{{user:​pict2232.jpg?​400}}
 +
 +==== Vice ordförande lateralis ====
 +Vår hittills fulaste växt. Är placerad i soffan, men kan med lätthet flyttas medelst röstkomando. Behöver ej vattnas. \\
 +
 +{{user:​pict2233.jpg?​400}}
user/vaxter.txt · Last modified: 2018/04/04 23:41 (external edit)