User Tools

Site Tools


user:verkstad

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
user:verkstad [2018/12/20 15:07]
user [Vad som finns i värkstaden]
user:verkstad [2019/02/12 19:15]
eta
Line 1: Line 1:
 ===== Värkstaden ===== ===== Värkstaden =====
-Värkstaden är det verdertagna namnet+Värkstaden är det verdertagna namnet. Rökning och grillfester förbjuden under borden.\\ 
 +**MASKINERI MED EFFEKT > 1KW FÅR INTE FRAMFÖRAS AV BERUSAD MEDLEM**
  
 ==== Regler för värkstaden ==== ==== Regler för värkstaden ====
-[[user:regler#Verkstaden|Viktiga Regler för verkstaden]] -- Måste följas! Vi vill inte att någon ska skada sig! Ordning och reda är A och O i en verkstad.\\+[[user:reglerverkstaden|Viktiga Regler för verkstaden]] -- Måste följas! Vi vill inte att någon ska skada sig! Ordning och reda är A och O i en verkstad.\\
  
  
Line 11: Line 12:
 === Maskiner i värkstaden === === Maskiner i värkstaden ===
 ETA har under åren samlat ihop ett gäng maskiner till verkstaden.\\ ETA har under åren samlat ihop ett gäng maskiner till verkstaden.\\
-  * [[user:verkstad#Metallsvarv|Metallsvarv]] +  * [[user:verkstad:Metallsvarv|Metallsvarv]] 
-  * [[user:verkstad#Pelarborrmaskin|Pelarborrmaskin Arboga]] (Kräver inte körkort, men för att få köra CNC måste man kunna fräsa manuelt. [[user:kurser:Arboga|Kurs finns här.]] +  * [[user:verkstad:Pelarborrmaskin|Pelarborrmaskin Arboga]] (Kräver inte körkort, men för att få köra CNC måste man kunna fräsa manuelt. [[user:kurser:Arboga|Kurs finns här.]] 
-  * [[user:verkstad#CNC-fräs|CNC-fräs]] (kräver körkort för att få köras, anmälning till CNCkurs görs [[user:kurser:CNC|här]], följande har access till fräsen, [[user:cnc_access|här]]) +  * [[user:CNC-fräs|CNC-fräs]] (kräver körkort för att få köras, anmälning till CNCkurs görs [[user:kurser:CNC|här]], följande har access till fräsen, [[user:cnc_access|här]]) 
-  * <del>[[user:verkstad#Bandsåg|Bandsåg]]</del> +  * [[user:verkstad:Kallsåg|kallsåg]] 
-  * [[user:verkstad#Smärgelmaskin|Smärgelmaskin]] +  * [[user:verkstad:Smärgelmaskin|Smärgelmaskin]] 
-  * [[user:verkstad#kablar|En massa kablar]]+  * [[user:tigsvetsTIG-svets]] 
 +  * En massa kablar (Numer utanför vid radiohörnan)
   * Diverse handmaskiner så som Vinkelslip, Pinnsvets, TIG-svets Handborrmaskin, Limpistol, Dremel ect   * Diverse handmaskiner så som Vinkelslip, Pinnsvets, TIG-svets Handborrmaskin, Limpistol, Dremel ect
   * Diverse handverktyg som hammare, fogsvans, metallsåg, Slägga (Sudo), Hylsnyckelsats, Blocknycklar, ect   * Diverse handverktyg som hammare, fogsvans, metallsåg, Slägga (Sudo), Hylsnyckelsats, Blocknycklar, ect
Line 22: Line 24:
 Och mycket mycket mer... \\ Och mycket mycket mer... \\
  
-Soptunnor används för att man skall slänga i dem. Skräp som är lämpligt att lägga i soptunnor,// +[[user:soptunna|Sopunnor]] används för att man skall slänga i dem. Skräp som är lämpligt att lägga i soptunnor
-  * Sånt man har städat bort från bänkarna efter att man har varit och skräpat ner i verkstaden.// + 
-  * Sånt som inte är verktyg eller materiell.// +  * Sånt man har städat bort från bänkarna efter att man har varit och skräpat ner i verkstaden. 
-  * Materialförvaltaren.// +  * Sånt som inte är verktyg eller materiell. 
-  * Spånor du genererat från diverse maskiner.//+  * Materialförvaltaren. 
 +  * Spånor du genererat från diverse maskiner. 
 **Går man ifrån verkstaden utan att slänga skräp i soptunnan har man gjort fel.**  **Går man ifrån verkstaden utan att slänga skräp i soptunnan har man gjort fel.** 
user/verkstad.txt · Last modified: 2019/02/12 19:15 by eta