User Tools

Site Tools


user:verkstad

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
user:verkstad [2018/12/20 15:22]
user
user:verkstad [2019/01/13 13:29]
user
Line 4: Line 4:
  
 ==== Regler för värkstaden ==== ==== Regler för värkstaden ====
-[[user:regler#Verkstaden|Viktiga Regler för verkstaden]] -- Måste följas! Vi vill inte att någon ska skada sig! Ordning och reda är A och O i en verkstad.\\+[[user:reglerverkstaden|Viktiga Regler för verkstaden]] -- Måste följas! Vi vill inte att någon ska skada sig! Ordning och reda är A och O i en verkstad.\\
  
  
Line 12: Line 12:
 === Maskiner i värkstaden === === Maskiner i värkstaden ===
 ETA har under åren samlat ihop ett gäng maskiner till verkstaden.\\ ETA har under åren samlat ihop ett gäng maskiner till verkstaden.\\
-  * [[user:verkstad#Metallsvarv|Metallsvarv]] +  * [[user:verkstad:Metallsvarv|Metallsvarv]] 
-  * [[user:verkstad#Pelarborrmaskin|Pelarborrmaskin Arboga]] (Kräver inte körkort, men för att få köra CNC måste man kunna fräsa manuelt. [[user:kurser:Arboga|Kurs finns här.]]+  * [[user:verkstad:Pelarborrmaskin|Pelarborrmaskin Arboga]] (Kräver inte körkort, men för att få köra CNC måste man kunna fräsa manuelt. [[user:kurser:Arboga|Kurs finns här.]]
   * [[user:CNC-fräs|CNC-fräs]] (kräver körkort för att få köras, anmälning till CNCkurs görs [[user:kurser:CNC|här]], följande har access till fräsen, [[user:cnc_access|här]])   * [[user:CNC-fräs|CNC-fräs]] (kräver körkort för att få köras, anmälning till CNCkurs görs [[user:kurser:CNC|här]], följande har access till fräsen, [[user:cnc_access|här]])
-  * <del>[[user:verkstad#Bandsåg|Bandsåg]]</del> +  * [[user:verkstad:Kallsåg|kallsåg]] 
-  * [[user:verkstad#Smärgelmaskin|Smärgelmaskin]] +  * [[user:verkstad:Smärgelmaskin|Smärgelmaskin]] 
-  * [[user:verkstad#kablar|En massa kablar]]+  * En massa kablar (Numer utanför vid radiohörnan)
   * Diverse handmaskiner så som Vinkelslip, Pinnsvets, TIG-svets Handborrmaskin, Limpistol, Dremel ect   * Diverse handmaskiner så som Vinkelslip, Pinnsvets, TIG-svets Handborrmaskin, Limpistol, Dremel ect
   * Diverse handverktyg som hammare, fogsvans, metallsåg, Slägga (Sudo), Hylsnyckelsats, Blocknycklar, ect   * Diverse handverktyg som hammare, fogsvans, metallsåg, Slägga (Sudo), Hylsnyckelsats, Blocknycklar, ect
Line 23: Line 23:
 Och mycket mycket mer... \\ Och mycket mycket mer... \\
  
-Soptunnor används för att man skall slänga i dem. Skräp som är lämpligt att lägga i soptunnor.+[[user:soptunna|Sopunnor]] används för att man skall slänga i dem. Skräp som är lämpligt att lägga i soptunnor.
  
   * Sånt man har städat bort från bänkarna efter att man har varit och skräpat ner i verkstaden.   * Sånt man har städat bort från bänkarna efter att man har varit och skräpat ner i verkstaden.
user/verkstad.txt · Last modified: 2019/02/12 19:15 by eta