User Tools

Site Tools


user:verkstad

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
user:verkstad [2019/01/13 12:43]
user
user:verkstad [2019/02/12 19:15]
eta
Line 12: Line 12:
 === Maskiner i värkstaden === === Maskiner i värkstaden ===
 ETA har under åren samlat ihop ett gäng maskiner till verkstaden.\\ ETA har under åren samlat ihop ett gäng maskiner till verkstaden.\\
-  * [[user:verkstad#Metallsvarv|Metallsvarv]] +  * [[user:verkstad:Metallsvarv|Metallsvarv]] 
-  * [[user:verkstad#Pelarborrmaskin|Pelarborrmaskin Arboga]] (Kräver inte körkort, men för att få köra CNC måste man kunna fräsa manuelt. [[user:kurser:Arboga|Kurs finns här.]]+  * [[user:verkstad:Pelarborrmaskin|Pelarborrmaskin Arboga]] (Kräver inte körkort, men för att få köra CNC måste man kunna fräsa manuelt. [[user:kurser:Arboga|Kurs finns här.]]
   * [[user:CNC-fräs|CNC-fräs]] (kräver körkort för att få köras, anmälning till CNCkurs görs [[user:kurser:CNC|här]], följande har access till fräsen, [[user:cnc_access|här]])   * [[user:CNC-fräs|CNC-fräs]] (kräver körkort för att få köras, anmälning till CNCkurs görs [[user:kurser:CNC|här]], följande har access till fräsen, [[user:cnc_access|här]])
-  * <del>[[user:verkstad#Bandsåg|Bandsåg]]</del> +  * [[user:verkstad:Kallsåg|kallsåg]] 
-  * [[user:verkstad#Smärgelmaskin|Smärgelmaskin]] +  * [[user:verkstad:Smärgelmaskin|Smärgelmaskin]] 
-  * [[user:verkstad#kablar|En massa kablar]]+  * [[user:tigsvetsTIG-svets]] 
 +  * En massa kablar (Numer utanför vid radiohörnan)
   * Diverse handmaskiner så som Vinkelslip, Pinnsvets, TIG-svets Handborrmaskin, Limpistol, Dremel ect   * Diverse handmaskiner så som Vinkelslip, Pinnsvets, TIG-svets Handborrmaskin, Limpistol, Dremel ect
   * Diverse handverktyg som hammare, fogsvans, metallsåg, Slägga (Sudo), Hylsnyckelsats, Blocknycklar, ect   * Diverse handverktyg som hammare, fogsvans, metallsåg, Slägga (Sudo), Hylsnyckelsats, Blocknycklar, ect
user/verkstad.txt · Last modified: 2019/02/12 19:15 by eta