User Tools

Site Tools


user:verkstad

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
user:verkstad [2019/01/13 13:10]
user
user:verkstad [2019/01/13 13:16]
user
Line 15: Line 15:
   * [[user:verkstad:Pelarborrmaskin|Pelarborrmaskin Arboga]] (Kräver inte körkort, men för att få köra CNC måste man kunna fräsa manuelt. [[user:kurser:Arboga|Kurs finns här.]]   * [[user:verkstad:Pelarborrmaskin|Pelarborrmaskin Arboga]] (Kräver inte körkort, men för att få köra CNC måste man kunna fräsa manuelt. [[user:kurser:Arboga|Kurs finns här.]]
   * [[user:CNC-fräs|CNC-fräs]] (kräver körkort för att få köras, anmälning till CNCkurs görs [[user:kurser:CNC|här]], följande har access till fräsen, [[user:cnc_access|här]])   * [[user:CNC-fräs|CNC-fräs]] (kräver körkort för att få köras, anmälning till CNCkurs görs [[user:kurser:CNC|här]], följande har access till fräsen, [[user:cnc_access|här]])
-  * <del>[[user:verkstad:Bandsåg|Bandsåg]]</del>+  * [[user:verkstad:Kallsåg|kallsåg]]
   * [[user:verkstad:Smärgelmaskin|Smärgelmaskin]]   * [[user:verkstad:Smärgelmaskin|Smärgelmaskin]]
   * [[user:verkstad:kablar|En massa kablar]]   * [[user:verkstad:kablar|En massa kablar]]
user/verkstad.txt · Last modified: 2019/02/12 19:15 by eta