User Tools

Site Tools


user:verkstad

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
user:verkstad [2019/01/13 13:16]
user
user:verkstad [2019/02/12 19:15]
eta
Line 17: Line 17:
   * [[user:verkstad:Kallsåg|kallsåg]]   * [[user:verkstad:Kallsåg|kallsåg]]
   * [[user:verkstad:Smärgelmaskin|Smärgelmaskin]]   * [[user:verkstad:Smärgelmaskin|Smärgelmaskin]]
-  * [[user:verkstad:kablar|En massa kablar]]+  * [[user:tigsvetsTIG-svets]] 
 +  * En massa kablar (Numer utanför vid radiohörnan)
   * Diverse handmaskiner så som Vinkelslip, Pinnsvets, TIG-svets Handborrmaskin, Limpistol, Dremel ect   * Diverse handmaskiner så som Vinkelslip, Pinnsvets, TIG-svets Handborrmaskin, Limpistol, Dremel ect
   * Diverse handverktyg som hammare, fogsvans, metallsåg, Slägga (Sudo), Hylsnyckelsats, Blocknycklar, ect   * Diverse handverktyg som hammare, fogsvans, metallsåg, Slägga (Sudo), Hylsnyckelsats, Blocknycklar, ect
user/verkstad.txt · Last modified: 2019/02/12 19:15 by eta