User Tools

Site Tools


user:verkstad

This is an old revision of the document!


FIXME

Verkstaden

Metallsvarv

ASCII

Pelarborrmaskin

ASCII

CNC-fräs

ASCII

Bordet kan skjutas 484mm i X-led och 148mm i Y-led. Spindelhuvudets lägsta position över bordet är 31mm, och högsta är 296mm.

Bandsåg

FIXME ASCII

Smärgelmaskin

ASCII

Kablar

FIXME ASCII

Soptunna

ASCII

Här slängs allt skräp som man har städat bort från bänkarna efter att man har varit och skräpat ner i verkstaden. Går man ifrån verkstaden utan att slänga skräp i soptunnan har man gjort fel.

user/verkstad.1538927194.txt.gz · Last modified: 2018/10/07 15:46 by eta