User Tools

Site Tools


etskurs

This is an old revision of the document!


Ets-kurs

In English

ETAs alldeles egna etskurs!
Kursen är gratis för ETAs medlemar. Är du inte medlem kan du bli det på plats. Medlemskapet kostar 100kr per år och ger dig tillgång till vårt labb, verkstad och gratis kaffe. =)

Tillgängliga kurstillfällen:

Är kurstillfällena fulla eller undrar du något? Maila eta@eta.chalmers.se.

Kursens syfte är att lära medlemmar att använda KiCAD, samt tillverkning av kretskortet.
Det som kommer tillverkas är en DC-DC omvandlare med hjälp av en LM2574. Kretsschemat och komponenter kommer att tillhandahållas.
Kursen förväntas att ta ca 4h.

Kursen innehåller:

  • Grundläggande KiCAD.
  • Framkallning och Etsning av PCB.
  • Slutbehandning och montering.Vill du mjuka upp sinnet innan?
KursPM
se Layoutarens N budord och etsguide

etskurs.1550941688.txt.gz · Last modified: 2019/02/23 17:08 by eta