User Tools

Site Tools


user:etsguide

ETAs ETS-guide

 1. Innan påbörjad etsning
  1. Att ha med sig:
   • Mönsterkortslayout på OH. Se vid cadning till att fylla stora tomma områden med jordplan så inte en massa onödig koppar behöver etsas bort (det gör att vi måste byta etsvätskan oftare).
   • Laminat, med fotoresist!! OBS enkelsidigt för enkelsidiga kort av samma anledning som ovan!
  2. Förberedelser innan man påbörjar proceduren
   • Sätt på doppvärmaren till etstanken.
   • Sätt på luftbubblet med ventilen ovanför etstanken. OBS! Försiktigt, annars bubblar det lätt över!
 2. Ets-procedur
  1. Belysning. Akta ögonen; uv-ljus!
   • Placera laminatets kopparsida mot OH-arket, OBS kolla så mönstret inte hamnar spelgelvänt. Detta görs lätt genom att ha en text på sin layout. Genom att kolla att texten hamnar rätt vet du att resten också hamnar rätt. Se till att vakuumpumpen gör sitt och verkligen suger fast laminat och layout. Tryckvisaren (druckanzeige) ska visa ca 0,2 bar vid rätt applicering.
   • Placera laminat och OH-ark på belysningslådan.
   • Ställ in under- och/eller överbeslysning.
   • Ställ in en tid på ~3 min. Detta görs genom att trycka på tidsvredet, och man ställer då siffra för siffra på formatet [minut sekund sekund]
   • Tryck ner tidsknappen en gång till efter att du ställt minutsiffran. Då tänds lysrören.
  2. Framkallning. Aktas, hälsovådlig vätska!
   • Fäst laminatet på laminatgeräten som finns i etstanken. Doppa i framkallningstanken (NaOH). När all fotoresist verkar ha försvunnit, doppa kortet i vattenbadet i mitten av tanken.
  3. Etsning. Aktas, frätande syra. Kläder kan bli dåliga om de utsätts för syran. Vid kontakt med huden, skölj med vatten.
   • Kontrollera värmen till 45-55 grader.
   • Sänk ner i etsbadet och låt etsa tills endast mönstret är kvar av kopparn (~15 min).
  4. Rengöring
   • Rengör kortet med sprit för att lätt få bort kvarvarande fotoresist. För att underlätta lödningen kan man putsa kortet med stålull.
 3. Borra på! Är man riktigt händig har man gjort detta i förväg i CNCfräsen.

Utrustning att tillgå för etsakten

Vakuum-UV-Gelichtungsgerät 2

Aus/Ein manövrering av vakuumpump
Druckanzeige Vakuumtrycket
Öffnen släpper in luft för att kunna lyfta på överdelen
Zeit Visar inställd tid
Lamporna bestämmer enkel- eller dubbelsidig belysning
Vakuum-UV-Belichtungsgerät 2

Ätzstation 1

Innehåller tre tankar
Vänstra: Framkallningsvätska
Mitten: Vatten
Höger: Etsbad
Ätzstation 1
user/etsguide.txt · Last modified: 2018/04/04 23:41 (external edit)