User Tools

Site Tools


start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
start [2019/05/08 11:20]
eta [Auktion]
start [2020/02/24 14:59] (current)
eta [FAQ]
Line 4: Line 4:
 [[http://​auktion.eta.chalmers.se/​]] -- Vår eminenta auktionssida\\ ​ [[http://​auktion.eta.chalmers.se/​]] -- Vår eminenta auktionssida\\ ​
  
-[[user:​hitta|Hitta hit/Find us]]+**[[user:​hitta|Hitta hit/Find us]]**
  
-Välkommen till ETAs wiki, ETA är en akronym för E-sektionens Teletekniska Avdelning. Trots E-sektionen i namnet är ETA en kårförening som är öppen för alla studerande och anställda på Chalmers.\\+Välkommen till ETAs wiki, ETA är en akronym för E-sektionens Teletekniska Avdelning. Trots E-sektionen i namnet är ETA en **kårförening** som är öppen för alla studerande och anställda på Chalmers.\\
 Här finns jättemycket bra (och dåliga) saker att läsa. Mycket av alla sidor ligger begravna på något vänster. Använd gärna sökfunktionen uppe till höger och/eller klicka på sitemap uppe till höger.\\ Här finns jättemycket bra (och dåliga) saker att läsa. Mycket av alla sidor ligger begravna på något vänster. Använd gärna sökfunktionen uppe till höger och/eller klicka på sitemap uppe till höger.\\
 Det kan hjälpa att vara inloggad. Det kan hjälpa att vara inloggad.
Line 25: Line 25:
  
 ** När kan jag använda hissen till ETA? **\\ ** När kan jag använda hissen till ETA? **\\
-Vardagar mellan ca 8-17 är hissen öppen för alla Chalmerister. Access till hissen övrig tid fås i samband med att medlemsavgiften betalas. ​Det brukar dröja ​1-2 veckor ​efter betald medlemsavgift tills man får access till hissen.+Vardagar mellan ca 8-17 är hissen öppen för alla Chalmerister. Access till hissen övrig tid fås i samband med att medlemsavgiften betalas. ​Accesserna skickas vanligtvis in på tisdag morgon och det tar ca 1-5+ dagar att de skall bli behandlade ​efter det.
  
 **Jag kom upp till ETA en helg och det var låst, hur får jag access?**\\ **Jag kom upp till ETA en helg och det var låst, hur får jag access?**\\
Line 31: Line 31:
  
 ** Jag vill ha en komponent till mitt projekt, kostar det något? **\\ ** Jag vill ha en komponent till mitt projekt, kostar det något? **\\
-Nej, '​vanliga'​ komponenter ​är gratis, så länge ​du tar dem i rimliga ​mängderInte ok att ta en näve kondensatorer för att sedan bara lägga i din låda eller ta hem.+Nej, Komponenter du hittar i lådorna ​är gratis ​sålänge ​du tar i rimliga ​mångder.\\ 
 +OK: ta Op-ampar, någon rolig MCU och slänger på det på ett kort som du behöver i ditt projekt.\\ 
 +Inte OK: Ta en näve kondensatorer för att sedan bara lägga i din låda eller ta hem. 
 + 
 +** Amatörradio?​ ** 
 +[[user:​radio|Amatörradio]].\\ 
 +ETA går under callsignet SK6AB och är bland de älsta klubbarna i Sverige. Så om du är radioamatör eller vill bli så är perfekt att vara med i ETA.\\ 
 +Vi håller i [[user:​kurser:​amatorradiocert|Kurs för amatörradiocertifikat]] lite imellanåt med. 
  
 ** Vilka sitter i styret? och hur får man kontakt?​**\\ ** Vilka sitter i styret? och hur får man kontakt?​**\\
Line 38: Line 46:
 ** Får jag låna ett instrument? **\\ ** Får jag låna ett instrument? **\\
 Det går oftast bra, fråga en medlem i [[styrelsen:​poster|styrelsen]] Det går oftast bra, fråga en medlem i [[styrelsen:​poster|styrelsen]]
- 
  
 **Vad dricker vi för kaffe på ETA?**\\ **Vad dricker vi för kaffe på ETA?**\\
Line 50: Line 57:
 ** Vad betyder gerät? **\\ ** Vad betyder gerät? **\\
 Gerät är tyska för sak/pryl, används ofta utbytbart till bööp/​pryl/​mojäng.\\ Gerät är tyska för sak/pryl, används ofta utbytbart till bööp/​pryl/​mojäng.\\
 +
 +** Jag ser ofta tre stycken bokstäver i versaler, vad betyder dessa? **\\
 +Det är ett så kallat callsign man får som [[user:​kurser:​amatorradiocert|radioamatör]] Callsigns är ofta i formatet SA6XXX men förkortas ner till de tre sista bokstäverna.
 \\ \\
  
Line 65: Line 75:
  \\  \\
  
-===== Kårföreningen ETA =====+====== Kårföreningen ETA ======
 ==== Foto ==== ==== Foto ====
 [[user:​foto]] -- Bilder på lokal, aktiviteter,​ medlemmar och annat skoj.\\ [[user:​foto]] -- Bilder på lokal, aktiviteter,​ medlemmar och annat skoj.\\
Line 92: Line 102:
  
  
-===== Guider och Dyl =====+====== Guider och Dyl ======
  
 ====Värkstaden==== ====Värkstaden====
Line 133: Line 143:
 Det finns en kyl att tillgå för den som vill ha med sig matlåda. Det finns en kyl att tillgå för den som vill ha med sig matlåda.
  
-Närmaste pizzan är [[http://​pizzeriagibraltar.com|Gibraltar]] (031188674) och [[http://​sannegarden.com/​|Sannergården]] (031162613)\\+Närmaste pizzan är [[http://​pizzeriagibraltar.com|Gibraltar]] (031188674) och [[http://​sannegarden.com/​|Sannegården]] (031162613)\\
  \\  \\
  \\  \\
  
  
-===== Bygga elektronik =====+====== Bygga elektronik ​======
 ==== Kurser och guider ==== ==== Kurser och guider ====
 [[user:​Kurser]] - Sådant som ETA kan erbjuda att hjälpa till med \\ [[user:​Kurser]] - Sådant som ETA kan erbjuda att hjälpa till med \\
Line 150: Line 160:
 [[user:​linkcollection|Länksamling]]\\ [[user:​linkcollection|Länksamling]]\\
 [[user:​butiker]] -- Både för besök och postorder\\ [[user:​butiker]] -- Både för besök och postorder\\
-[[user:​farnell_common|Vanlia ​komponenter på farnell]]\\ ​+[[user:​farnell_common|Vanliga ​komponenter på farnell]]\\ ​
  
  
-===== Amatörradio ===== +====== Amatörradio ======
-[[user:​radio]]\\ +
-Här kan du läsa om vår amatörradioklubb SK6AB och vad ETA har för antenner och annat gerät.\\ +
- \\ +
- \\ +
  
 +[[user:​radio]|Radio]]
 +Här kan du läsa om vår amatörradioklubb SK6AB och vad ETA har för antenner och annat gerät. Här finns även tips på intressanta frekvenser att lyssna på och projektförslag ​  \\
  
 +[[user:​kurser:​amatorradiocert|info om att bli radioamatör]],​ klicka här för att läsa om vår amatörradiokurs.
 + \\
  
  
-==== Viktiga telenummer & adresser ====+====== Viktiga telenummer & adresser ​======
 [[user_intern:​telenummer]] FIXME -- Om hissen skulle gå sönder eller ordföranden tappat bort sina glasögon\\ [[user_intern:​telenummer]] FIXME -- Om hissen skulle gå sönder eller ordföranden tappat bort sina glasögon\\
  
Line 178: Line 187:
  \\  \\
  
-===== Auktion =====+====== Auktion ​======
 [[auction:​auktionskommite]] De som drar i spakarna när det gäller handhavandet av den årliga auktionen.\\ [[auction:​auktionskommite]] De som drar i spakarna när det gäller handhavandet av den årliga auktionen.\\
  
Line 192: Line 201:
  
  
-===== Sådant som ännu inte fixats och sorterats under lämpliga rubriker =====+====== Sådant som ännu inte fixats och sorterats under lämpliga rubriker ​======
 Lägg nya rubriker här om ni inte vet var de ska vara.\\ Lägg nya rubriker här om ni inte vet var de ska vara.\\
  
-Vår superhemliga [[http://​www.eta.chalmers.se/​~henrik/​spermie.avi|avr-spermie]] 
 [[user:​teorem|Viktiga teorem]]\\ [[user:​teorem|Viktiga teorem]]\\
 [[user:​songer|Sånger]]\\ [[user:​songer|Sånger]]\\
start.1557314433.txt.gz · Last modified: 2019/05/08 11:20 by eta