User Tools

Site Tools


start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
start [2019/05/08 11:20]
eta [Auktion]
start [2019/07/08 14:15] (current)
user
Line 4: Line 4:
 [[http://​auktion.eta.chalmers.se/​]] -- Vår eminenta auktionssida\\ ​ [[http://​auktion.eta.chalmers.se/​]] -- Vår eminenta auktionssida\\ ​
  
-[[user:​hitta|Hitta hit/Find us]]+**[[user:​hitta|Hitta hit/Find us]]**
  
 Välkommen till ETAs wiki, ETA är en akronym för E-sektionens Teletekniska Avdelning. Trots E-sektionen i namnet är ETA en kårförening som är öppen för alla studerande och anställda på Chalmers.\\ Välkommen till ETAs wiki, ETA är en akronym för E-sektionens Teletekniska Avdelning. Trots E-sektionen i namnet är ETA en kårförening som är öppen för alla studerande och anställda på Chalmers.\\
start.1557314433.txt.gz · Last modified: 2019/05/08 11:20 by eta