ETAwiki

Make Circuits Not War

User Tools

Site Tools


user:foreningar

Table of Contents

Föreningar

Tro det eller ej, det finns likasinnande i andra föreningar än ETA. Både på Chalmers och på andra tekniska högskolor.

Chalmers

Chalmers Robotförening
http://crf.nu/

Linköping

KTH

Elektrosektionens elektroniklaboratorium
http://www.elab.kth.se/

Lund

ElektroTekniska Föreningen
http://www.etf.tlth.lth.se/

user/foreningar.txt · Last modified: 2017/07/09 20:04 (external edit)