User Tools

Site Tools


user:etsguide

This is an old revision of the document!


ETAs ETS-guide

Se även kretskortsguide

 1. Innan påbörjad etsning
  1. Att ha med sig:
   • Mönsterkortslayout på OH. Se vid cadning till att fylla stora tomma områden med jordplan så inte en massa onödig koppar behöver etsas bort (det gör att vi måste byta etsvätskan oftare).
   • Laminat, med fotoresist!! OBS enkelsidigt för enkelsidiga kort av samma anledning som ovan!
  2. Förberedelser innan man påbörjar proceduren
   • Sätt på värmen till etstanken.
   • Sätt på luftbubblet till etstanken.
 2. Ets-procedur
  1. Belysning. Akta ögonen; uv-ljus!
   • Placera laminatets kopparsida mot OH-arket, OBS kolla så mönstret inte hamnar spelgelvänt. Detta görs lätt genom att ha en text på sin layout. Genom att kolla att texten hamnar rätt vet du att resten också hamnar rätt. Se till att vakuumpumpen gör sitt och verkligen suger fast laminat och layout. Tryckvisaren (druckanzeige) ska visa ca 0,2 bar vid rätt applicering. Vid dålig tätning rekomenderas det att du är kreativ.
   • Placera laminat och OH-ark på belysningslådan.
   • Ställ in under- och överbeslysning. (Skall alltid vara inställd på detta)
   • Ställ in en tid på 3 min. Detta görs genom att trycka på tidsvredet, och man ställer då siffra för siffra på formatet [minut sekund sekund] Om det inte varit någon dysfunktionell person framme borde det inte behövas ändras.
   • Tryck ner tidsknappen en gång till efter att du ställt minutsiffran. Då tänds lysrören.
  2. Framkallning. Aktas, hälsovådlig vätska! Vid kontakt med ögon, skölj dem omeldelbums!
   • Lägg det framkallade laminatet i en passande skål/behållare, ex Eriks matlåda. häll på en skvätt(så det täcker laminatet typ) framkallningsvätska (NaOH). När all fotoresist verkar ha försvunnit, skölj av kortet under kranen.
  3. Etsning. Aktas, frätande syra. Kläder kan bli dåliga om de utsätts för syran. Vid kontakt med huden, skölj med vatten.
   • Kontrollera värmen till 45-55 grader.
   • Sänk ner i etsbadet och låt etsa tills endast mönstret är kvar av kopparn (~15 min).
  4. Rengöring
   • Rengör kortet med sprit för att lätt få bort kvarvarande fotoresist. För att underlätta lödningen kan man putsa kortet med stålull.
 3. Borra på! Bryt inga borr bara.m(

Utrustning att tillgå för etsakten

Vakuum-UV-Gelichtungsgerät 2

Aus/Ein manövrering av vakuumpump
Druckanzeige Vakuumtrycket
Öffnen släpper in luft för att kunna lyfta på överdelen
Zeit Visar inställd tid
Lamporna bestämmer enkel- eller dubbelsidig belysning
Vakuum-UV-Belichtungsgerät 2

Ätzstation

Innehåller etsvätskaÄtzstation

ETAs Etsvisa

user/etsguide.1546804255.txt.gz · Last modified: 2019/01/06 19:50 by user