User Tools

Site Tools


user:etsguide

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:etsguide [2019/01/21 21:36]
user
user:etsguide [2020/01/16 12:03] (current)
eta [Vakuum-UV-Gelichtungsgerät 2]
Line 29: Line 29:
 ===== Utrustning att tillgå för etsakten ===== ===== Utrustning att tillgå för etsakten =====
 ==== Vakuum-UV-Gelichtungsgerät 2 ==== ==== Vakuum-UV-Gelichtungsgerät 2 ====
-|**Aus/​Ein** manövrering av vakuumpump\\ **Druckanzeige** Vakuumtrycket\\ **Öffnen** släpper in luft för att kunna lyfta på överdelen\\ **Zeit** Visar inställd tid\\ **Lamporna** bestämmer enkel- eller dubbelsidig belysning|{{user:​UVlåda.jpg?​300|Vakuum-UV-Belichtungsgerät 2}}|+|**Aus/​Ein** manövrering av vakuumpump\\ **Druckanzeige** Vakuumtrycket\\ **Öffnen** släpper in luft för att kunna lyfta på överdelen\\ **Zeit** Visar inställd tid\\ **Lamporna** bestämmer enkel- eller dubbelsidig belysning ​\\ För att starta tryck på den vridbara ratten!|{{user:​UVlåda.jpg?​300|Vakuum-UV-Belichtungsgerät 2}}|
  
 ==== Ätzstation ==== ==== Ätzstation ====
user/etsguide.1548106579.txt.gz · Last modified: 2019/01/21 21:36 by user